Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o odlaganju stare odjeće i obuće

20151217 090213 002Obavještavamo građane o novoj mogućnosti odlaganja stare odjeće i obuće u predviđene spremnike na području gradova Požega i Pleternica na slijedećim lokacijama:

- zeleni otok u ulici Franje Cirakija (kod željezničkog kolodvora)
- zeleni otok u ulici Kralja Krešimira (kod vrtića Cvjetna livada)
- zeleni otok u Dubrovačkoj ulici (kod groblja sv. Ilije)
- zeleni otok u Vinogradskoj ulici u Pleternici (kod Doma zdravlja)
 
U planu je još postavljanje 2 zelena otoka sa kontejnerom za tekstil, obuću i odjeću u Babinom viru.
 
Osim ovih lokacija, odlaganje stare odjeće i obuće moguće je (još od ranije) na lokacijama: 

- poslovna zgrada Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega, svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati
- odlagalište otpada Vinogradine , svakog radnog dana u vremenu od 6.00 – 14.00 sati i subotom u vremenu 07.00 – 12.00 sati
                                                                                              
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati