Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest o dodjeli kompostera

nabava kompostera 2014Komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. izvršilo je nabavu 700 kompostera za biorazgradivi otpad u suradnji s Gradom Požega i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Komposteri su nabavljeni zbog potrebe smanjivanja količina biorazgradivog otpada na odlagalištu Vinogradine, stjecanja navike recikliranja biorazgradivog otpada, te korištenja komposta kao prirodnog gnojiva za poboljšanje kvalitete zemlje na okućnicama naših korisnika. 
Korisnicima koji su iskazali interes za korištenje kompostera i stekli uvjete, komposteri će se dodjeljivati od ponedjeljka 18.1.2016. godine do 29.1.2016. god. Uz komposter, korisnici će dobiti i brošuru o kompostiranju.
Ukoliko u najavljenom periodu dodjele kompostera nitko od ukućana ne bude prisutan na adresi stanovanja, komposter će moći preuzeti od 01.2.2016.god. na adresi uprave Komunalca Požega d.o.o., Vukovarska 8, Požega u vremenu od 7.00 – 14.00 sati.
 
 
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati