Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Javni natječaj za prodaju vozila/strojeva

Javni natječaj za prodaju vozila/strojeva

Na temelju Odluke direktora Društva 820/2023 MP od 8. rujna 2023. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju vozila/strojeva u vlasništvu Komunalca Požega d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila/strojeva.

Ovim Javnim natječajem KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. ( u daljnjem tekstu: Prodavatelj) objavljuje prodaju vozila/strojeva u svom vlasništvu pod uvjetima i na način utvrđen tekstom Javnog natječaja.

Uredno dostavljena ponuda smatra se ponuda koja je zaprimljena u prostorijama Komunalca Požega d.o.o., Vukovarska 8, 34000 Požega do 26. rujna 2023. godine do 10:00 sati te ponuda za koju je uredno uplaćena jamčevina zaključno sa danom 25. rujna 2023. godine.

pdfJAVNI NATJEČAJ za prodaju vozila/strojeva

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati