Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Novi "zeleni otoci" Vukovarska - A. Stepinca - Dr. V. Mačeka

392Završeni su radovi na uređenju „zelenih otoka“ u stambenom bloku Vukovarska – A. Stepinca – Dr. V. Mačeka u Požegi čime je građanima omogućeno odlaganje korisnog otpada odvojeno od kućnog otpada.
Formirana su tri „zelena otoka“ na sljedećim lokacijama: Vukovarska ul. (kod k.br. 25), A. Stepinca (kod k.br. 7) i Dr. V. Mačeka (kod k.br. 14) te su postavljeni kontejneri za razvrstavanje i odlaganje otpadnog papira, plastike i stakla.

Osim toga, u dogovoru sa stanarima stambenih zgrada, izvedeni su radovi na uređenju betonskih podloga za kontejnere za komunalni otpad što doprinosi urednijem izgledu i boljoj pristupačnosti lokacijama s kontejnerima te njihovoj lakšoj manipulaciji djelatnicima Komunalca.

20160524 090838

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati