Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Obavijest poslovnim korisnicima - eRačun

e-racunOvim putem obavještavamo sve poslovne korisnike da je Komunalac Požega d.o.o., s danom 31.05.2016. započeo s ispostavljanjem eRačuna za uslugu sakupljanja, odvoza i postupanja s komunalnim otpadom. eRačun je elektronički dokument u PDF obliku i istovjetan je papirnatom računu kakav se dobiva poštom, ovjeren je Fininim aplikativnim certifikatom i vremenskim žigom, što ga čini pravovaljanim prema Zakonu o elektroničkoj ispravi (NN 10/02, 80/08, 30/14), Zakonu o elektroničkom potpisu (NN 150/05) te Pravilniku o PDV-u (NN 73/13).

Svi korisnici koji su prihvatili zaprimanje eRačuna putem e-maila, isti će dobiti na svoje e-mail adrese. Molimo da se ovako zaprimljeni računi čuvaju u arhivama u elektronskom i papirnatom obliku. Kako je riječ o uvođenju novog načina poslovanja, za mjesec svibanj 2016.g., poslovni korisnici dobit će račune i na svoje e-mail adrese i putem pošte.
Komunalac Požega d.o.o. unaprijed se ispričava za eventualne moguće pogreške te moli za razumijevanje. 
 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati