požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Radovi na Groblju sv. Ilije

IMG 3900U tijeku je uređenje glavne staze na Groblju sv. Ilije u Požegi. Radovi obuhvaćaju postavljanje betonskih opločnika na dijelu staze u smjeru istok-zapad u dužini od oko 60 metara. Naime, u prvoj fazi uređenja opločnici su postavljeni do spoja sa stazom koja vodi prema starom centralnom križu, a ovim će radovima biti postavljeni sve do istočnog ulaza u samo groblje.

U sklopu opločenja staze rješava se i problem oborinskih voda ugradnjom slivnika za odvodnju i drenažom. Ujedno su provedeni kablovi za električnu energiju kako bi se i na taj dio groblja postavili dodatni rasvjetni stupovi. Ujedno se stvaraju preduvjeti za postavljanje videonadzora groblja u narednom periodu. Opločnici se postavljaju i uz kapelicu sv. Ilije koja je, podsjetimo, obnovljena 2008. godine. Na taj će način dodatno biti proširen podest uz samu kapelicu. Na istočnom dijelu groblja, gdje je godinama postojao samo prolaz, bit će postavljena nova ulazna vrata (kapija) kako bi građani uz ulaze na južnoj i zapadnoj strani groblja mogli ulaziti i s te strane.

Procijenjena vrijednost radova je oko 100 tisuća kuna bez PDV-a, financira ih Komunalac Požega d.o.o. iz grobljanske naknade, a završetak je planiran do kraja rujna.

IMG 3914  IMG 3902  IMG 3884