Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

U tijeku modernizacija kotlovnice Miroslava Krleže u Babinom viru

kotlovnica 01U tijeku je modernizacija kotlovnice Miroslava Krleže u Požegi koja toplinskom energijom snabdijeva 145 stanova u zgradama u Ulici Miroslava Krleže 2, 4 i 6 te Vanje Radauša 10-12 gdje su tri osmerokatnice i  četverokatnica. Kotlovnica je u uporabi od 1980. – ih godina, s uglavnom izvornom strojarskom i elektrotehničkom opremom. Izdvajanje nekoliko stambenih zgrada iz sustava grijanja, zbog prelaska na plinsko etažno grijanje, uzrokovalo je prekapacitiranost kotlovnice te je bila neophodna njezina potpuna modernizacija. Zbog svega navedenog, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izrađena je studija za poboljšanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u naselju Babin vir, elaborat uštede energije za navedeni toplinski sustav te cjelokupna projektna dokumentacija za izvedbu radova modernizacije kotlovnica. Projekt je kandidiran prema FZOEU i očekuje se njegovo sufinanciranje.

Osim ovih aktivnosti, u proteklom periodu na navedenom je sustavu grijanja provedeno niz operativnih aktivnosti: kompletna zamjena vanjskih toplovoda s geodetskim snimanjem izvedenog stanja, rekonstrukcija toplinskih podstanica u svim stambenim zgradama, zamjena jednog kotla i plamenika kao i postavljanje novog krovišta na navedenoj kotlovnici.

Procijenjena vrijednost strojarskih i elektrotehničkih radova modernizacije kotlovnice Miroslava Krleže je 500.000 kn (+PDV), a bit će završeni do početka sezone grijanja 2016./2017.

Cilj radova je postići potpunu sigurnost i funkcionalnost rada toplinskog sustava, njegovu maksimalnu energetsku učinkovitost, postići smanjenje ispuštanja dimnih plinova u atmosferu te smanjiti zagađenje okoliša. Izrađeni elaborati predviđaju povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja preko 20% u odnosu na referentnu 2014. god., a u istom postotku i smanjenje zagađenja okoliša tj. emisija onečišćujućih tvari u zrak.
Ugradnjom kondenzacijske tehnike pri modernizaciji sustava grijanja u Babinom viru postići će se smanjenje potrošnje plina za isti energetski učinak, a ugradnjom elektronskih cirkulacijskih pumpi uravnoteženiji hidraulični rad sustava i manja potrošnja električne energije.
Navedena investicija rezultirat će smanjenjem troškova proizvodnje toplinske energije za Komunalac Požega d.o.o. koji je proizvođač i opskrbljivač toplinskom energijom naselja Babin vir.

Za kompletno poboljšanje zajedničkog sustava grijanja u naselju Babin vir planira se i uređenje kotlovnice Vladimira Nazora, a potrebno je i uređenje ovojnica stambenih zgrada postavljanjem toplinskih fasada, sanacijom građevinske stolarije, izoliranjem krovišta i sl., što je u ingerenciji vlasnika stanova. Ovakva ulaganja dovela bi do značajnog smanjenja potrošnje toplinske energije pojedinih stanova, a u  konačnici i do smanjenja cijene grijanja.

Za projekte iz područja energetske učinkovitosti stanari će se putem upravitelja stambenih zgrada (npr. putem tvrtke Komunalac Požega d.o.o.) moći prijavljivati na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi ostvarili pravo na nepovratna sredstva Fonda, predviđena za ovakve projekte.

kotlovnica 02 kotlovnica 03 kotlovnica 04
kotlovnica 05 kotlovnica 06 kotlovnica 07


Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati