Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Uklonjena su dva zelena otoka u Požegi

uklonjeni zeleni otok glavnaUklonjeni su zeleni otoci u MO Garevica, Orljavska ulica - kod semafora na raskrižju Orljavske i Zrinske ulice i u MO Orljava, Ulica kralja Krešimira - kod vrtića Cvjetna livada.

Za zeleni otok kod semafora smo dobili velik broj telefonskih poziva građana koji se žale na neodgovorno ponašanje korisnika koji su otpad odlagali pored kontejnera što je ostavljalo ružan, ekološki neprihvatljiv, prizor.
Zeleni otok kod vrtića Cvjetna livada uklonili smo na temelju zamolbe ravnateljice Dječjih vrtića Požega Sande Lukić. U svom dopisu je istaknula da stanovnici kvarta koji su dovozili otpad nisu postupali  u skladu s propisanim razvrstavanjem otpada, nego su ga ostavljali pored kontejnera i time stvarali neprihvatljiv okoliš za predškolsku ustanovu gdje borave djeca. Okoliš je bio neuredan te su iz vrtića uputili zamolbu da se kontejneri izmjeste.

Budući da je Komunalac Požega d.o.o. u spomenutim mjesnim odborima podijelio kućanstvima vreće i plave kante za odvojeno prikupljanje otpada, čime građani doista imaju mogućnost odvajanja otpada „na kućnom pragu“, odlučili smo udovoljiti ovim zamolbama te ukloniti zelene otoke na dvije navedene lokacije.

uklonjeni zeleni otok 1uklonjeni zeleni otok 2
uklonjeni zeleni otok 3uklonjeni zeleni otok 4

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati