Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

U petak i subotu odvoz glomaznog otpada na području Pleternice i Jakšića

odvoz glomaznog1Komunalac Požega d.o.o. nastavlja s odvozom glomaznog otpada u kućanstvima.  Prema Planu odvoza glomaznog otpada za 2016. godinu u petak i subotu otpad će odvoziti s pleterničkog i jakšićkog područja i to:- petak, 28.10.2016.: Ašikovci, Bilice, Blacko, Bresnica, Brodski Drenovac, Bučje, Buk, Bzenica, Ćosinac, Frkljevci, Gradac, Lakušija, Kadanovci, Kalinić, Komorica, Koprivnica, Kuzmica, Novoselci, Pleternica, Poloje, Ratkovica, Resnik, Sesvete, Srednje selo, Sulkovci, Svilna, Trapari, Vesela, Viškovci, Zagrađe i Zarilac

- subota, 29.10.2016.: Bertelovci, Cerovac, Eminovci, Granje, Jakšić, Radnovac, Rajsavac, Svetinja, Tekić i Treštanovci

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do četvrtka 27. listopada 2016. u 13 sati, na tel. broj 316 – 878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno sakupiti na hrpu unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose.

https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/Raspored_odvoza_glomaznog_otpada_u_2016.pdf

https://komunalac-pozega.hr/v7/v11/images/NAPUTAK_O_GLOMAZNOM_OTPADU.pdf

 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati