Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vanje Radauša 2-4, Požega

Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Vanje Radauša 2-4, Požega

 

Zgrada na adresi Vanje Radauša 2-4 u Požegi (k.č. br. 4571/2  k.o. Požega) je izgrađena je 1985.g. i svrstana je u energetski razred F. Sastoji se od 22 stambene jedinice. Energetskom obnovom zgrada će imati energetski razred C.

Naziv korisnika: Komunalac Požega d.o.o za komunalne djelatnosti

Referentna oznaka: KK.04.2.2.01.0530

Razdoblje provedbe projekta: 1.11.2016. do 31.10.2018.

Ukupna vrijednost projekta: 1.338.045,13 kn

Iznos koji sufinancira EU: 823.087,83 kn

Mjere energetske obnove:

 • toplinska izolacija vanjskih zidova
 • toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu
 • zamjena dijela postojeće stolarije

Ciljevi i očekivani rezultati:

 • ušteda toplinske energije od 73%
 • smanjenje emisije CO2 za više od 73%.
 • C energetski razred

Osoba za kontakt: Tomislav Didović +385 99 499 0664

www.strukturnifondovi.hr

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati