Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Raspored sahrana

Raspored sahrana na grobljima u gradu Požegi

29. prosinca 2022.

 • ČOLIĆ LUCIJA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

28. prosinca 2022.

 • ŠPIGL ŠTEFANIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

27. prosinca 2022.

 • VRLJIĆ MILICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • NEKIĆ MARA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • OZANJAK STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

23. prosinca 2022.

 • ŠODIĆ ZDRAVKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

21. prosinca 2022.

 • PIHA VJEKOSLAV - Groblje sv. Elizabete. 13,30 sati

17. prosinca 2022.

 • FILOTAŠ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

16. prosinca 2022.

 • PAVLIČEK BARA - Groblje sv. Elizabete 13,30 sati

15. prosinca 2022.

 • MARKOVIĆ DARINKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

14. prosinca 2022.

 • KOLUNDŽIĆ GORAN - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • KRPAN ŽELJKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

13. prosinca 2022.

 • BUTI REZA - Groblje sv. Elizabete 13,30 sati

12. prosinca 2022.

 • TATALOVIĆ ŽIVKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

7. prosinca 2022.

 • ŠPERANDA rođ. SRDIĆ MILANKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

3. prosinca 2022.

 • IVANOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

2. prosinca 2022.

 • MILOVANOVIĆ rođ. FIKET ZLATA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • IZAKOVIĆ BOGUMILA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

29. studenog 2022.

 • ČARĐIĆ ŽELJKO - ĆALE - Groblje sv. Ilije

28. studenog 2022.

 • JAKŠIĆ BRANKO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • TOMLJANOVIĆ EMERIK MIRKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

21. studenog 2022.

 • RAJIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

15. studenog 2022.

 • RADMANOVIĆ MILKA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • PRGOMET FRANJO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

14. studenog 2022.

 • ŽIVANOVIĆ IVANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

12. studenog 2022.

 • VARGA rođ. ŠKODA RUŽA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • BUTURAC STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • SAMARDŽIĆ DALIBOR - Groblje sv. Ilije, 14,30 sati

11. studenog 2022.

 • dr. BANKOVIĆ-AUŠPERGER SNEŽANA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

9. studenog 2022.

 • KNEZOVIĆ MARIJA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

8. studenog 2022.

 • AJANOVIĆ SPOMENKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

7. studenog 2022.

 • RUKAVINA JELENA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

5. studenog 2022.

 • ŠPANOVIĆ ZDRAVKO - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • KIR KATA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

2. studenog 2022.

 • PARAC JOZEFINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • FRANIĆ DALIBOR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

31. listopada 2022.

 • KOPILAŠ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

28. listopada 2022.

 • GALIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

24. listopada 2022.

 • JANKOVIĆ BOŽO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • ŠLJIVIĆ RISTO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

11. listopada 2022.

 • GRETZER FUJZS MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 150,00 sati

10. listopada 2022.

 • DRDA IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

7. listopada 2022.

LOJBER JOSIP - BRACO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

4. listopada 2022.

 • SOLDO MARKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

1. listopada 2022.

 • BOJANIĆ NEDELJKO - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati

30. rujna 2022.

 • OSTOJIĆ MILKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

28. rujna 2022.

 • MRVA MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

26. rujna 2022.

 • PEIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

24. rujna 2022.

 • IVANOVIĆ ANKA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati

23. rujna 2022.

 • BABIĆ ZVONKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

21. rujna 2022.

 • DRLJO PERO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

17. rujna 2022.

 • SOLDO JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • ĆUŽE ANA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

14. rujna 2022.

 • PRPIĆ JASNA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

6. rujna 2022.

 • ČUTIĆ ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

5. rujna 2022.

 • TOMIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

31. kolovoza 2022.

 • BJELOBRK ZORAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • JANJIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

29. kolovoza 2022.

 • GRGURIĆ ŽELJKO - GRGA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

27. kolovoza 2022.

 • PRSKALO MARICA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

26. kolovoza 2022.

 • BARTOLOVIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

24. kolovoza 2022.

 • RAJIĆ PAVAO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

23. kolovoza 2022.

 • MODRIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VUKOVIĆ DRAGAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

19. kolovoza 2022.

 • ENGELMAN ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

17. kolovoza 2022.

 • JURKOVIĆ ĐURO - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

16. kolovoza 2022.

 • ČMELAR DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

13. kolovoza 2022.

 • KRALJEVIĆ DANIJEL - Groblje sv. Ilije, 10,00 sati
 • MILIČIĆ MILENKO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • JOZIĆ LJUPKO - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • DOKMANOVIĆ ANTUN - Groblje sv. Ilije, 14,30 sati

9. kolovoza 2022.

 • ŽANIĆ FRANJO - ŽUGA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

8. kolovoza 2022.

 • ĐURĐEVIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

6. kolovoza 2022. 

 • GALIĆ JANJA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

3. kolovoza 2022.

 • NOVAK ANĐA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

2. kolovoza 2022.

 • IVANOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • VIJAČKIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

1. kolovoza 2022.

 • ARTUKOVIĆ PIROŠKA  - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

28. srpnja 2022.

 • KIŠ ZORICA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • VUKELIĆ MIROSLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

25. srpnja 2022.

 • MARKOVIĆ BRANKA - Groblje Jagodnjak, 11 sati
 • ŠARIĆ SLAVKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

19. srpnja 2022.

 • GEĆ KATICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

16. srpnja 2022.

 • BOGDANOVIĆ VIŠNJICA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • MUSIL STANISLAV - Groblje sv. Elizabete,13,00 sati

15. srpnja 2022.

 • BOGOJEVIĆ DUŠANKA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • BARIŠIĆ ANICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

14. srpnja 2022.

 • VUKOJA SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

11. srpnja 2022.

 • DRUŽINAC IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

5. srpnja 2022.

 • SAMARDŽIĆ ĐURO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • VILJEVAC TEREZIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

1. srpnja 2022.

 • KARAMATIĆ RUŽA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

29. lipnja 2022.

 • ŠTAVLIĆ KATA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

25. lipnja 2022.

 • MITROVIĆ MARIJANA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • RUŽIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

18. lipnja 2022.

 • ĐAIĆ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • VUIĆ MARIJA - groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MULER LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. lipnja 2022.

 • PAVIČIĆ PERO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • PAVIČIĆ VERICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

15. lipnja 2022.

 • KRIŠTIĆ MARKO - Groblje Krista Kralja, 9,00 sati
 • dr. KOVAČEVIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

11. lipnja 2022.

 • BRUS MARICA - Groblje sv. Elizabete

10. lipnja 2022.

 • KRMPOTIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

9. lipnja 2022.

 • DOMAZET MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • PUŠĆENIK IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

8. lipnja 2022.

 • MILETIĆ LUKA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • JURIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • ZELENIKA MIROSLAVA - Groblje Krista Kralja 15,00 sati

7. lipnja 2022.

 • RAŠIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

26. svibnja 2022.

 • PAVIĆ KATA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

24. svibnja 2022.

 • SAVIĆ MANDA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

20. svibnja 2022.

 • ŠKODA ANTONIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

16. svibnja 2022.

 • BILIĆ JOZO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

12. svibnja 2022.

 • DOLIČKI ĐURĐICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

10. svibnja 2022.

 • BOUČEK AMALIJA LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VUKOVIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

7. svibnja 2022.

 • TOTAR ADALBERT - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

3. svibnja 2022.

 • BLEIZIFFER VLADIMIR - Groblje sv. Ilije, 13,30

30. travnja 2022.

 • ŠEGA ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

23. travnja 2022.

 • JURKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • STOJŠIĆ ANITA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • MARKOVIĆ ŠTEFICA - Groblje sv. Ilije, 14,30 sati

22. travnja 2022.

 • ŠARO LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • PRPIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MATLEKOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

20. travnja 2022.

 • GOTAL DENIS - Groblje sv. Ilije

19. travnja 2022.

 • ČORAK JAGA AGICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

16. travnja 2022.

 • OBRADOVIĆ MIROSLAV - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

 15. travnja 2022.

 • KRMPOTIĆ LUCIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

 14. travnja 2022.

 • PETOŠIĆ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • ŠLJUBURA NENAD - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

13. travnja 2022.

 • VAJZOVIĆ ABDULAH - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • HOSTER ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

11. travnja 2022.

 • ANDAČIĆ BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

8. travnja 2022.

 • PAUS JOSIP - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • VLASTELIĆ NADA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

7. travnja 2022.

 • PETROVIĆ VEDRAN - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • RASTIJA TOMO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

6. travnja 2022.

 • KEMPF DAVORIN - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

31. ožujka 2022.

 • SOLIĆ MARA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

24. ožujka 2022.

 • BORŠOŠ MILUŠKA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

22. ožujka 2022.

 • ŠTEFKA, rođ. VRBAN, ANKICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • PLOVANIĆ ELIZABETA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • POPOVIĆ RADOJICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

19. ožujka 2022.

 • NAJVIRT IVAN - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

18. ožujka 2022.

 • BLAŽANIN DRAGAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

16. ožujka 2022.

 • RENJO JELA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

15. ožujka 2022.

 • TOMLJANOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

10. ožujka 2022.

 • ŠIMUNOVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

9. ožujka 2022.

 • SMOJVIR TEREZIJA ZLATA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

5. ožujka 2022.

 • MRVELJ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

3. ožujka 2022.

 • HUSNJAK LJERKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

2. ožujka 2022.

 • VRANIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MIHALJEVIĆ ANKICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

1. ožujka 2022.

 • MARIĆ TANJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • OŽBOLT MILKA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati

26. veljače 2022.

 • MATIJEVIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • SALAJ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

25. veljače 2022.

 • JELČIĆ, rođ. VIŠTICA JELA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • MOJAŠ DARIO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ERJAVEC RADOJKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

21. siječnja 2022.

 • CAREVIĆ MILKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati
 • ČUKAC rođ. DEL VECHIO IVANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

19. veljače 2022.

 • DE MARCO DIJANA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

16. veljače 2022.

 • LUŠIĆ ZORKA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • ŠKRLJAC MILKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

15. veljače 2022.

 • DRDA, rođ. POLJAKOVIĆ, MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

14. veljače 2022.

 • NOVAK DOMIN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

12. veljače 2022.

 • ŠKORIĆ ANTO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

9. veljače 2022.

 • DRAGIČEVIĆ DARINKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

8. veljače 2022.

 • VUČKO IVANKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

7. veljače 2022.

 • VUGRINEC ANKICA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

5. veljače 2022.

 • JAPARIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • JEDINAK STJEPAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

4. veljače 2022.

 • BORŠOŠ VLADO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • REŠETAR MIROSLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

3. veljače 2022.

 • JURIĆ IVICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

31. siječnja 2022.

 • KRIZMANIĆ VERICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

26. siječnja 2022.

 • KARAJLOVIĆ ANICA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • MATAČIĆ KATICA - Groblje sv. Elzabete, 13,30 sati

25. siječnja 2022.

 • BILOKAPIĆ JAKOV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BOHM PETOŠIĆ LIDIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

21. siječnja 2022.

 • GOLIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

20. siječnja 2022.

 • ĐURČEVIĆ ĐURO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

19. siječnja 2022.

 • VUKUŠIĆ DUŠKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

18. siječnja 2022.

 • STRIČEVIĆ IVICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

17. siječnja 2022.

 • BOROTA PETAR - Groblje sv. Ilije 13,30 sati

15. siječnja 2022.

 • RADONIĆ MIHAJLO - Groblje sv. Ilije, 11 sati

12. siječnja 2022.

 • ČERNI JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

11. siječnja 2022.

 • MATIĆ EMILIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

10. siječnja 2022.

 • BEČAREVIĆ ELIZABETA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • KALAFADŽIĆ BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

4. siječnja 2022.

 • GUCIĆ MATEJ MATKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • BORJANIĆ BORISLAV - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

3. siječnja 2022.

 • GRBIĆ ALOJZIJE SLAVKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • CRNJAC NADA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

_____________________________________________________________________________

30. prosinca 2021.

 • JANŽIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

27. prosinca 2021.

 • DIKLIĆ VERA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • ČUTEK ZVONKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

23. prosinca 2021.

 • BRUS ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

22. prosinca 2021.

 • SUŠANJ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • NJAVRO SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

21. prosinca 2021.

 • GRGURIĆ STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • VERTHEIM LJUDEVIT - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

20. prosinca 2021.

 • GRGIĆ AGA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • KEREPČIĆ ZDENKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

18. prosinca 2021.

 • TONKOVIĆ BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

15. prosinca 2021.

 • VUKELIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

10. prosinca 2021.

 • KOMLJENOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati
 • KVESIĆ ANTE - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • ŽEPČEVIĆ IVANKA TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ZOVKO ANKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

9. prosinca 2021.

 • GOLUŽA ZVONIMIR - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • BOŠKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

8. prosinca 2021.

 • JANŽIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

7. prosinca 2021.

 • ĐIKIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • KOVAČIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

6. prosinca 2021.

 • MULJEVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • TOMIĆ MILKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • TOPIĆ-ZELENIKA BOŽO - Groblje sv. Elizabete

2. prosinca 2021.

 • MARAS PEJO - Groblje Krista Kralja - 13,30 sati

1. prosinca 2021.

 • ZAPLETAL JOSIP - Groblje krista Kralja, 13,00 sati

29. studenog 2021.

 • VULIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

25. studenog 2021.

 • MATIĆ ŠTAUB MARIJA - Groblje Jagodnjak, 12,00 sati
 • BENKOVIĆ rođ. FLEISSIG BIANKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

22. studenog 2021.

 • BILIĆ RAGUŽ TOMO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

20. studenog 2021.

 • DE MARCO STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

19. studenog 2021.

 • STOJANOVIĆ RUŽA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

17. studenog 2021.

 • GAŠPARAC ANTUN - Groblje sv. Ilije
 • FILIPOVIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • MATIĆ MIRJANA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • ŠIFNER TIHOMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

15. studenog 2021.

 • ŽUPAN ANKICA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • VASILJ SLAVICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

10. studenog 2021.

 • KRAKER ANA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

9. studenog 2021.

 • NEFEROVIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

4. studenog 2021.

 • HIRŠMAN VLADO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • JERKIĆ MANFRED - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

3. studenog 2021.

 • MATOVINA ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

2. studenog 2021.

 • SARIĆ RUŽICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

28. listopada 2021.

 • KUZEK ANA - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
 • ZELENIKA JOZO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

27. listopada 2021.

 • PAPONJA RADOSLAV - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

25. listopada 2021.

 • COLLE JOSIPA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

23. listopada 2021.

 • ŠARIĆ DRAGUTIN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

18. listopada 2021.

 • PAPRIĆ MIŠEL - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

16. listopada 2021.

 • ROJKOVIĆ ĐURO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

15. listopada 2021.

 • KRZNARIĆ VERICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

14. listopada 2021.

 • LONČAR ANKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

13. listopada 2021.

 • MAJNARIĆ ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • JAMBREŠIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

9. listopada 2021.

 • MARIĆ SNJEŽANA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

8. listopada 2021.

 • FILIĆ ANTE - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • ZVEKIĆ ĐURĐICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VUJNOVIĆ IVANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

6. listopada 2021.

 • KOSTIĆ ANĐA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

5. listopada 2021.

 • ŠUTALO NIKOLINA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • PANDŽA IVANKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

2. listopada 2021.

 • RADOVANOVIĆ VASILIJE - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati

1. listopada 2021.

 • SMOJVIR ANTONIJA - Groblje Krista Kralja 12,00 sati
 • MRĐENOVIĆ MARIJA - Groblje Jagodnjak - 13,30 SATI
 • VUKOVIĆ DANE - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

20. rujna 2021.

 • REGIĆ JULKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

18. rujna 2021.

 • BOGDANOVIĆ ŠTEFANIJA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • ČULJAK LJILJANA - Groblje Krista Kralja, 14,30 sati

13. rujna 2021.

 • BOROVAC NADA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • VUKELIĆ ZLATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

10. rujna 2021.

 • KROFLIN ĐURO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

9. rujna 2021.

 • DOŠEN MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

6. rujna 2021.

 • NADJ PETAR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

4. rujna 2021.

 • MIŠČEVIĆ LUKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

1. rujna 2021.

 • MRAOVIĆ STEVAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

31. kolovoza 2021.

 • DRAGUN MARIJA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • BAJIĆ MILEVA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • VUKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

30. kolovoza 2021.

 • MAJSTOROVIĆ TIHOMIR - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

27. kolovoza 2021.

 • TOMLJENOVIĆ GORDANA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • SENTIĆ JULA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

26. kolovoza 2021.

 • VUKOJA DANICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

23. kolovoza 2021.

 • HORVAT ALBINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • ŠUNJO VINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

19. kolovoza 2021.

 • GVOZDEV DUŠANKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

14. kolovoza 2021.

 • PIROVIĆ DRAGANA - Groblje Krista Kralja, 9,00 sati
 • GALIĆ JURE - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati
 • BARIĆ DANICA SPOMENKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

11. kolovoza 2021.

 • VARGAŠ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • NOVAK SOFIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

9. kolovoza 2021.

 • MAMUZIĆ JELA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

7. kolovoza 2021.

 • MANDUŠIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

6. kolovoza 2021.

 • BARIŠIĆ JURE - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

3. kolovoza 2021.

 • HUT VERONIKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

27. srpnja 2021.

 • IVANKOVIĆ MIRA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • BANDA PETAR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

21. srpnja 2021.

 • JURČEVIĆ TOMICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BREZICKI VIŠNJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

20. srpnja 2021.

 • BEREŠ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

19. srpnja 2021.

 • MIKANOVIĆ MIRKO - MIKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. srpnja 2021.

 • KATUŠIĆ DAVORKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

15. srpnja 2021.

 • BOŽIČKOVIĆ ANA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

13. srpnja 2021.

 • MANDUŠIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • DOBIŠ BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

7. srpnja 2021.

 • ORGON LJUBICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • SAMARDŽIJA MILAN - Groblje Krista Kralja 13,30 sati
 • PAVLOVIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

3. srpnja 2021.

 • PALEK VERONIKA - Groblje sv. Elizabete

28. lipnja 2021.

 • AMEDOVIĆ SLAVICA, rođ. PALIKUĆA - Groblje sv. Ilije

25. lipnja 2021.

 • POLETTI ZDENKA MARIJA - Groblje sv. Ilije

24. lipnja 2021.

 • TOMLJENOVIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije

23. lipnja 2021.

 • MIŠIĆ MIJO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • PRPIĆ TEREZIJA - TERA - Groblje Krista Kralja 14,30 sati

17. lipnja 2021.

 • GAVRIĆ BLAŽA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

15. lipnja 2021.

 • MILAKOVIĆ GOJKO - Groblje sv. Elizabete 13,30 sati

14. lipnja 2021.

 • RADOJČIĆ ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije 15,00 sati

12. lipnja 2021.

 • POTREBICA IVAN - Groblje sv. Ilije 13,00 sati

11. lipnja 2021.

 • KRALJAK ANITA - Groblje sv. Ilije 13,30 sati

5. lipnja 2021.

 • ANDRLIĆ HRVOJE - Groblje sv. Ilije

4. lipnja 2021.

 • KRISTEK NADA - Groblje Krista Kralja

2. lipnja 2021.

 • GAYER IVKA - Groblje sv. Ilije
 • BANDA MILAN - Groblje Jagodnjak

1. lipnja 2021.

 • ČIZMADIJA KATICA - Groblje Krista Kralja
 • KOMNENOVIĆ KATICA - Groblje Jagodnjak

31. svibnja 2021.

 • VULIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije

25. svibnja 2021.

 • SEDEJ ANTUN - Groblje sv. Ilije

22. svibnja 2021.

 • PAUKNER MARIJA - Grovlje Krista Kralja
 • AGATIĆ TEREZIJA - Groblje sv. Elizabete

21. svibnja 2021.

 • MUSTAPIĆ BOŽICA - Groblje Krista Kralja

20. svibnja 2021.

 • ŠTAVLIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja
 • MANOJLOVIĆ ĐURO - Groblje Jagodnjak

19. svibnja 2021.

 • VUKAJLIĆ ZLATKO - Groblje sv. Elizabete
 • KRPAN IVANKA - Groblje sv. Elizabete

18. svibnja 2021.

 • GALIĆ PERO - Groblje Krista Kralja
 • KAO MARIO - Groblje sv. Ilije

17. svibnja 2021.

 • ČEVAPOVIĆ KATICA - Groblje Krista Kralja

15. svibnja 2021.

 • HRŽINA MIREL - Groblje sv. Ilije

14. svibnja 2021.

 • BLAŽEVIĆ SNJEŽANA - Groblje sv. Elizabete

12. svibnja 2021.

 • ZUKOLO BAZILIJ - Groblje sv. Elizabete
 • BREZICKI DANIJELA - Groblje Krista Kralja

11. svibnja 2021.

 • OCELIĆ RUŽA - Groblje sv. Ilije

10. svibnja 2021.

 • BARUNČIĆ JANJA - Groblje Krista Kralja

8. svibnja 2021.

 • BOŠNJAK MIRA - Groblje Jagodnjak
 • PEIĆ NEVENKA KATARINA - Groblje sv. Ilije
 • BEZJAK DRAGUTIN - Groblje Krista Kralja

7. svibnja 2021.

 • BUBALO VENKA - Groblje sv. Ilije

5. svibnja 2021.

 • PAVLOVIĆ STIPO - Groblje Krista Kralja

3. svibnja 2021.

 • GVOZDANOVIĆ MIRKO - Groblje Jagodnjak
 • PETROVIĆ MIMICA - Groblje sv. Ilije

29. travnja 2021.

 • ČMELAR DUBRAVKA - Groblje sv. Ilije

27. travnja 2021.

 • BREŠIĆ STIPO - Groblje sv. Ilije
 • ŽAFARIĆ ŽELJKO - ŽAFO - Groblje sv. Ilije
 • JANTOLEK ANTUN - TONČA - Groblje sv. Elizabete

22. travnja 2021.

 • MOHILA VLADIMIR - MOCO - Groblje sv. Ilije

20. travnja 2021.

 • BARTOLOVIĆ MARA - Groblje sv. Ilije
 • ZELIĆ GORDANA - Groblje sv. Ilije

16. travnja 2021.

 • KRSTIN SENDI - Groblje sv. Elizabete
 • SIGURNJAK SLAVKO - Groblje Krista Kralja 
 • ĆOSIĆ KATA - Groblje Krista Kralja

14. travnja 2021.

 • MIKAC ĐURO - Groblje sv. Elizabete

 13. travnja 2021.

 • ZORAJA MARIJA - Groblje sv. Ilije

10. travnja 2021.

 • KOTRLA ANTUN - Groblje sv. Ilije

9. travnja 2021.

 • GALIOT DANICA - Groblje sv. Ilije

8. travnja 2021.

 • PRIBANIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije
 • MAJSTOROVIĆ MATIJA - Groblje sv. Ilije

7. travnja 2021.

 • RAJNOVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja

6. travnja 2021.

 • ŠERER KATA - Groblje sv. Ilije

31. ožujka 2021.

 • PRPIĆ SLAVICA - Groblje sv. Ilije

29. ožujka 2021.

 • SAMARDŽIJA DANICA - Groblje Krista Kralja

27. ožujka 2021.

 • VIDMAR ROZALIJA - Groblje Krista Kralja
 • BALAS MIRO - Groblje sv. Ilije

25. ožujka 2021.

 • SAMARDŽIJA JASNA, rođ. NOVOSEL - Groblje sv. Elizabete

24. ožujka 2021.

 • BENIĆ BARBARA - Groblje sv. Ilije

23. ožujka 2021.

 • ANIĆ KATARINA - Groblje sv. Ilije
 • KOZAR ĐURO - Groblje Krista Kralja

17. ožujka 2021.

 • DOKOZA TOMA - Groblje sv. Ilije
 • TROBIĆ VJEKOSLAV - SLAVKO VJEKO - Groblje sv. Ilije

16. ožujka 2021.

 • MITROVIĆ JELKA - Groblje Jagodnjak

13. ožujka 2021.

 • MIKIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije
 • LUCH OLGA - Groblje sv. Elizabete

9. ožujka 2021.

 • BENIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete

8. ožujka 2021.

 • MALČIĆ ANKA - Groblje sv. Ilije

24. veljače 2021.

 • FABIĆ BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije

23. veljače 2021.

 • KUBA MARIJA - Groblje sv. Ilije
 • PARAC ANTUN - Groblje Krista Kralja

20. veljače 2021.

 • MATAJČEVIĆ PETAR, Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

17. veljače 2021.

 • KRIZMANIĆ ANTO - Groblje sv. Ilije 13,30 sati

13. veljače 2021.

 • DRLJO AGATA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

11.veljače 2021.

 • KUPREŠAK DESANKA - Groblje sv. Ilije

6. veljače 2021.

 • ŠIMURDA TOMISLAV - Groblje sv. Elizabete

5. veljače 2021.

 • LONČAR IVAN - Groblje Jagodnjak
 • LUKIĆ BOŽICA - Groblje Krista Kralja

30. siječnja 2021.

 • MESIĆ DANE - Groblje sv.Ilije 13,00 sati

29. siječnja 2021.

 • PALAC MIRO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • VUKUŠIĆ ETELKA - ADELKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ŠTIRMER VLADO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

28. siječnja 2021.

 • BEŠLIĆ VALENTIN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • VIDOVIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

25. siječnja 2021.

 • HEINELT DAMIR - Groblje sv. Ilije

22. siječnja 2021.

 • KOMLJENOVIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja

20. siječnja 2021.

 • SESAR ILONA - Groblje sv. Ilije

18. siječnja 2021.

 • JAZVIĆ DALIBOR - JAZO - Groblje Krista Kralja
 • CAREVIĆ MIROSLAVA - Groblje Jagodnjak

15. siječnja 2021.

 • BLAŽANIN JOSIP - Groblje sv. Ilije

13. siječnja 2021.

 • ZARIĆ DRAGAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

12. siječnja 2021.

 • LEŠIĆ VINKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • POLANC KATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. siječnja 2021.

 • JOVANOVIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja

7. siječnja 2021.

 • DUJMIĆ BRANKO - Groblje sv. Ilije

4. siječnja 2021.

 • RAJŠIĆ LJUBICA - Groblje Jagodnjak
 • ZARIĆ BRANKO - Groblje Jagodnjak
 • BANDA LJUBICA - Groblje Jagodnjak

30. prosinca 2020.

 • KNEŽEVIĆ MANDA - Groblje Krista Kralja
 • KINDER MARIJA - Groblje sv. Ilije
 • BAJT ZVONIMIR - Groblje sv. Ilije

29. prosinca 2020.

 • FARKAŠ ALOJZ - Groblje Jagodnjak
 • ANDROVIĆ, rođ. TANCOŠ MIRJANA - Groblje sv. Ilije
 • VRANIĆ CECILIJA - Groblje sv. Ilije

28. prosinca 2020.

 • RUKAVINA ANTUN - Groblje sv. Elizabete
 • GAVRIĆ MIROSLAVA MIRA - Groblje sv. Ilije
 • NOSIĆ, rođ. KOZAR VERONIKA, prof. - Groblje sv. Ilije

24. prosinca 2020.

 • PILON MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati

22. prosinca 2020.

 • MATIJEVIĆ ROZALIJA - Groblje sv. Elizabete

21. prosinca 2020.

 • KRPAN VLADO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • ZAMBELI MIJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

19. prosinca 2020.

 • BARIŠIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije
 • BRANEŽAC ANKICA - Groblje sv. Elizabete

18. prosinca 2020.

 • ANDRIĆ MARKO - Groblje Krista Kralja

17. prosinca 2020.

 • SALAJ BRANKA - Groblje sv. Ilije
 • KRALJEVIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije
 • LUKAČEVIĆ LJERKA - Groblje sv. Ilije
 • BLAGO ZELJKO - Groblje Krista Kralja

15. prosinca 2020.

 • ČIKO DANICA - Groblje sv. Elizabete

14. prosinca 2020.

 • RAJIČ DRAGICA - Groblje sv. Ilije

12. prosinca 2020.

 • HAJEK VIKTOR - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

10. prosinca 2020.

 • BREZAR SLAVKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • KOVAČEVIĆ DRAGOLJUB - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

9. prosinca 2020.

 • BOROTA LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • PAVKOVIĆ, rođ. NEMET MIRJANA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

5. prosinca 2020.

 • JOZIĆ MARA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

4. prosinca 2020.

 • ZVONARIĆ IVKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

3. prosinca 2020.

 • MUSIL NADA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

1. prosinca 2020.

 • SILI JOSIP -  Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

28. studenog 2020.

 • MUSIL ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

26. studenog 2020.

 • ANTOŠ VERICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

24. studenog 2020.

 • BUBAK IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

23. studenog 2020.

 • KESIĆ ADELA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • LUKIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

21. studenog 2020.

 • JURKOVIĆ ĐURO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

20. studenog 2020.

 • KATIČIĆ ANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

19. studenog 2020.

 • BOŽIĆ KREŠIMIR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

13. studenog 2020.

 • KARAČIĆ DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • IVKOVIĆ BOŽICA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

12. studenog 2020.

 • HRUŠKAR IGOR - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

10. studenog 2020.

 • ABRAMOVIĆ ANKICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

9. studenog 2020.

 • MARKOVIĆ ĐORĐE - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

6. studenog 2020.

 • VULIĆ ANĐELIJA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • DRAGIČEVIĆ VERA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

3. studenog 2020.

 • PETRANOVIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja
 • JUKIĆ JOZO - Groblje Krista Kralja 12,30 sati
 • ANIĆ PETAR - Groblje sv. Ilije

2. studenog 2020.

 • MATIĆ LUKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

29. listopada 2020.

 • MALNAR SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

27. listopada 2020.

 • BEREC IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

26. listopada 2020.

 • PETRUŠIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

24. listopada 2020.

 • LAŠTAVICA JOSIP - Groblje sv. Elizabete, 11,00 sati

21. listopada 2020.

 • GALIĆ ĐURĐICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

20. listopada 2020.

 • MILJANIĆ MARA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MARIĆ VJEKOSLAV, svećenik - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

15. listopada 2020.

 • DEDIĆ ILONKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

14. listopada 2020.

 • SLOVIAK VEDRAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

13. listopada 2020.

 • PULIĆ BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

12. listopada 2020.

 • KUZLE HERMINA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

10. listopada 2020.

 • RAUS MILKA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • BRANEŽAC ZLATKO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

8. listopada 2020.

 • GOLIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

7. listopada 2020.

 • DEVČIĆ MILEVA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • CSIDER ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

5. listopada 2020.

 • VITENBERG TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

3. listopada 2020.

 • JAKOBOVIĆ DARIO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

1. listopada 2020.

 • MARIJAN NIKOLIĆ - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

29. rujna 2020.

 • ADŽIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

26. rujna 2020.

 • ŠOJAT MIRKO - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
 • RODIĆ MARINA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

21. rujna 2020.

 • KATAVIĆ SOFIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

18. rujna 2020.

 • IVANČEVIĆ INES - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. rujna 2020.

 • TOMLJANOVIĆ ROMAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

15. rujna 2020.

 • BRANEŽAC IVAN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • PRIBANIĆ MILOSAVA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

14. rujna 2020.

 • BALOG NEDELJKA - NEDA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

11. rujna 2020.

 • ČERNUŠAK ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

3. rujna 2020.

 • VRDOLJAK JURE - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

31. kolovoza 2020.

 • ŠNAJDER MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

28. kolovoza 2020.

 • SEIFERT GABRIJEL - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

27. kolovoza 2020.

 • PANDŽIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

26. kolovoza 2020.

 • POPE MARIJANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

25. kolovoza 2020.

 • GAJIĆ DRAGAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

18. kolovoza 2020.

 • ŠIMUNOVIĆ ĐURĐA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. kolovoza 2020.

 • MARKANJEVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

13. kolovoza 2020.

 • GLAVAŠ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. kolovoza 2020.

 • LASTAVICA NADA - Groblje sv. Elizabete, 11,00 sati
 • AKMAČIĆ SOFIJA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

7. kolovoza 2020.

 • ŠIJAN JELA - Groblje sv. Ilije, 11,00 sati

6. kolovoza 2020.

 • ALEKSIĆ BRANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

3. kolovoza 2020. 

 • FUNJEK JOSIP - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

31. srpnja 2020.

 • SALAJ DARIO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

27. srpnja 2020.

 • GRBIĆ SVETOZAR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

25. srpnja 2020.

 • REŠETAR ANA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

20. srpnja 2020.

 • MADŽAR TEREZIJA -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • POSPIŠIL JAROSLAV - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati

11. srpnja 2020.

 • ŠOP AMALIJA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati

10. srpnja 2020.

 • TABAK IVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • MAJIĆ BOSILJKO - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

8. srpnja 2020.

 • ŠVAJDA ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

7. srpnja 2020.

 • PUSS ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

6. srpnja 2020.

 • MAZAL MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

4. srpnja 2020.

 • LUKIĆ NIKOLA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati

3. srpnja 2020.

 • HERZL NADA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

26. lipnja 2020.

 • ZADRAŽIL ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

20. lipnja 2020.

 • BAČIĆ MARIN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

15. lipnja 2020.

 • VUJNOVIĆ MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

13. lipnja 2020.

 • KREČAK  MIHO - Groblje sv. Elizabete, 12,30 sati
 • GNJATOVIĆ LJUBO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

9. lipnja 2020.

 • BRAJKOVIĆ JOZO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

5. lipnja 2020.

 • VASILJEVSKI ZORAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • VESTERMAN MIRA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

28. svibnja 2020.

 • RUKELJ IVAN - Groblje sv. Ilije

23. svibnja 2020.

 • PAVLOVIĆ FRANJO - Groblje sv. Elizabete

21. svibnja 2020.

 • DANILOVIĆ ĐURO - Groblje Jagodnjak

19. svibnja 2020.

 • RAJIČ MIRA - Groblje sv. Ilije

18. svibnja 2020.

 • PARAC PETAR - Groblje sv. Elizabete

16. svibnja 2020.

 • NAJDANOVIĆ MIHAJLO - Groblje sv. Ilije

12. svibnja 2020.

 • HORVAT VERICA - Groblje sv. Ilije

11. svibnja 2020.

 • PEĆI ŽELJKO - Groblje Krista Kralja
 • MIHALEK VESNA - Groblje sv. Elizabete

9. svibnja 2020.

 • ŠTEFANAC MARIO - Groblje sv. Elizabete
 • KUKIĆ ZLATKO - Groblje Krista Kralja

7. svibnja 2020.

 • HELL LJERKA - Groblje sv. Elizabete

5. svibnja 2020.

 • MILIČIĆ MILOŠ - Groblje Krista Kralja

4. svibnja 2020.

 • GUČIĆ DESANKA - Groblje sv. Elizabete

2. svibnja 2020.

 • KRSTANOVIĆ DOMA - Groblje Krista Kralja
 • KRAKER ZVONKO - Groblje sv. Ilije
 • NERUDA DALIBOR - Groblje sv. Ilije

29. travnja 2020.

 • SUMAR ĐURĐICA - Groblje sv. ilije

28. travnja 2020.

 • ŠLJIVEČKA, rođ. BERAČ LJUBICA - Groblje Krista Kralja
 • IVANEŠIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete

25. travnja 2020.

 • SAVIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja
 • UGRČIĆ, rođ. LUKETIĆ ZDRAVKA - Groblje sv. Ilije

21. travnja 2020.

 • STANOJEVIĆ ĐURO - Groblje sv. Elizabete
 • JAZVIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja

20. travnja 2020.

 • IVANOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Elizabete

18. travnja 2020.

 • ŠUBERT ANICA - Groblje Krista Kralja

11. travnja 2020.

 • FALAŠTA ANTUN - Groblje sv. Ilije

9. travnja 2020.

 • LUKIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete
 • LUKIĆ JOVAN - Groblje Krista Kralja
 • BIRKIĆ rođ. GUŠTERIĆ DUBRAVKA - Groblje sv. Ilije

6. travnja 2020.

 • MEKIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije

1. travnja 2020.

 • KERKERZ VLADIMIR- Groblje sv. Elizabete

30. ožujka 2020.

 • TOPOLNJAK JOSIPA - Groblje Krista Kralja

28. ožujka 2020.

 • VIŠATICKI MARIJA - Groblje Krista Kralja
 •  MANCE MARICA - Groblje sv. Ilije

24. ožujka 2020.

 • ČAČIĆ ANA, rođ. BLAŽEVIĆ - Groblje sv. Ilije

23. ožujka 2020.

 • PODUBSKY MANDA - Groblje sv. Ilije

20. ožujka 2020.

 • RODIĆ VJEKOSLAVA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

18. ožujka 2020.

 • ZORIĆ VLADO - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
 • FUMIĆ MIRKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

16.ožujka 2020.

 • ČAKALIĆ KATARINA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • PETROVIĆ MATO - Groblje Krista Kralja 13,30 sati
 • MOLNAR CECILIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

13. ožujka 2020.

 • PREMER VANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

11. ožujka 2020.

 • SERTIĆ SNJEŽANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

10. ožujka 2020.

 • KOVAČEVIĆ OLGA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • MATIČEVIĆ rođ. VIDO MIRJANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • MILKOVIĆ OLIVER - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

9. ožujka 2020.

 • NEKIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

6. ožujka 2020.

 • ŠTEFICA BRUS - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

2. ožujka 2020.

 • TUBIĆ DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • BATINIĆ KATARINA  - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • PAVIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

28. veljače 2020.

 • TOMIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13.30 sati

26. veljače 2020.

 • BUDIMLIĆ GAŠI REZA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

21. veljače 2020.

 • PEJKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

18. veljače 2020.

 • DRAGIČEVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • DUZLIN - TIŠINA SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. veljače 2020.

 • MENDEŠ LUCA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

14. veljače 2020.

 • POŽEŽANAC MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BLAŽIČEVIĆ MARIO - BIBI - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

10. veljače 2020.

 • VALANOVIĆ MILENKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • WAGNER HEDVIGA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. veljače 2020.

 • GRGAČEVIĆ rođ. ZEKIĆ SANDRA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

7. veljače 2020.

 • SALAJ ĐURĐICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

6. veljače 2020.

 • MARJANOVIĆ KOVILJKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

5. veljače 2020.

 • MIKAČIĆ JULA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

28. siječnja 2020.

 • ĐAJIĆ rođ. PILON JOSIPA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • GOLIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

27. siječnja 2020.

 • BARIĆ - PILIĆ LUKA, Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

25. siječnja 2020.

 • RUNJE BOŽICA  - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

24. siječnja 2020.

 • ŽIC JADRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

23. siječnja 2020.

 • VODIČKA JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

22. siječnja 2020.

 • VUJNOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

21. siječnja 2020.

 • PAVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • BAJT IVICA - Grovlje sv. Ilije, 15,00 sati

17. siječnja 2020.

 • ROKIĆ BRANKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

15. siječnja 2020.

 • ZVONARIĆ ALOJZ - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

10. siječnja 2020.

 • ZELENIKA IVICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

8. siječnja 2020.

 • TOMKIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

7. siječnja 2020.

 • KURETIĆ FRANJICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • TURKOVIĆ PETAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

___________________________________________________________________________________
31. prosinca 2019.

 • BOŽUTA DANICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

30. prosinca 2019.

 • PIRC ELIDA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • ĆOSIĆ ANTO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

27. prosinca 2019.

 • MILANOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

24. prosinca 2019.

 • ROGIĆ ŠIME - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati
20. prosinca 2019.
 • BOŽUTA FRANJO, prof. - Groblje sv. Ilije, 14,30 sati
 • IRAK IVAN - Groblje sv. Ilije , 15,00 sati
16. prosinca 2019.
 • PAPAC ANA rođ. NEKIĆ - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
14. prosinca 2019.
 • TOMAS ANĐA - Groblje sv. Ilije, 14,00
13. prosinca 2019.
 • KOPIĆ LJILJANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
11. prosinca 2019.
 • ĆAVAR MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
10. prosinca 2019.
 • ŠKODA JOSIP - PEPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
9. prosinca 2019.
 • BEKIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
7. prosinca 2019.
 • KRSTIN ANTUN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
5. prosinca 2019.
 • FIJALA PERICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
3. prosinca 2019.
 • RADOVANLIJA DUŠANKA - Groblje Jagodnjak, 12,00 sati
2. prosinca 2019.
 • BECK LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
30. studenog 2019.
 • HUDEČEK ZDENKO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati
29. studenog 2019.
 • DI GIORGIO BRANKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • PELCL MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
28. studenog 2019.
 • HORVAT IVKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
26. studenog 2019.
 • KROFLIN DARINKA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • CRNJAC ANICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • GAŠPAR IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
25. studenog 2019.
 • HORVAT JOSIP - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
20. studenog 2019.
 • GALIĆ STANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
14. studenog 2019.
 • GRDIŠA DANICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
7. studenog 2019.
 • BERDI ĐURĐICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • CAR ROZALIJA-RUŽICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
6. studenog 2019.
 • BARIĆ PERO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
5. studenog 2019.
 • DELIĆ VERONIKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
2. studenog 2019.
 • DORIĆ MIHAEL - MILAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
31. listopada 2019.
 • OREŠKOVIĆ JOSIP - Groblje sv Ilije, 15,00 sati
30. listopada 2019.
 • JAVOR JURE - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • ZADO LJERKA - LELA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • JURIŠIĆ STANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
28. listopada 2019.
 • KOVAČEVIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
26. listopada 2019.
 • VUKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
25. listopada 2019.
 • BOŽIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • FARKAŠ VJEKOSLAVA - SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati
24. listopada 2019.
 • PETRIČEVIĆ IVICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
23. listopada 2019.
 • BEREC MARIJA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • KREZO ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ALEKSIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
22. listopada 2019.
 • MESIĆ OLGA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
21. listopada 2019.
 • OREŠKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
17. listopada 2019.
 • BARIŠIĆ JOSIP - JOZO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
16. listopada 2019.
 • VOJTULEK ZDENKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • MILKOVIĆ ĐURĐICA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati
15. listopada 2019.
 • DOŠLIĆ MARICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
14. listopada 2019.
 • MARIĆ NIKO, Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
9. listopada 2019.
 • SERTIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
3. listopada 2019.
 • PEHARDA IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • VUJNOVIĆ BLAŠKO - Groblje sv. ilije, 16,30 sati
2. listopada 2019.
 • DRAŽENOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
19. rujna 2019.
 • ŠTEFANAC IVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
16. rujna 2019.
 • TRNAČIĆ STJEPAN - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
14. rujna 2019.
 • VILENDIĆ, rođ. PIRC NADA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
10. rujna 2019.
 • BREZICKI, rođ. AMEDOVIĆ NEVENKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
2. rujna 2019.
 • KOCIJAN ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
29. kolovoza 2019.
 • BOGOVIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • SVJETLIČIĆ VINKO - Groblje Krista Kralja 16,30 sati
28. kolovoza 2019.
 • SOLDO ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • VUKELIĆ VLASTIMIR - ĐUZA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
27. kolovoza 2019.
 • ČOKRLIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

23. kolovoza 2019.

 • VUKELIĆ REGINA KARMELA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

20. kolovoza 2019.

 • JINDRA RANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

17. kolovoza 2019.

 • SMOJVER IVAN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

16. kolovoza 2019.

 • KUZLE KRUNOSLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

14. kolovoza 2019.

 • IMŠIROVIĆ LUCIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

12. kolovoza 2019.

 • FILIPOVIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

9. kolovoza 2019.

 • sestra MARKOVIĆ ŠTEFANIJA - MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. kolovoza 2019.

 • BARAC rođ. HELL NEDA- Groblje sv. Elizabete, 9,00 sati 

7. kolovoza 2019.

 • DRAŠKOVIĆ ANKICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
 • MALČIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

3. kolovoza 2019.

 • ČORAK IVAN - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • PERKOVIĆ KRUNOSLAV - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • ALABER IVAN - Groblje sv. Elizabete, 15,30 sati

1. kolovoza 2019. 

 • VIDMAR IVAN ZVONIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 30. srpnja 2019. 

 • BARIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
 • SENTIĆ STJEPAN --ŠĆEPO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

29. srpnja 2019.

 • REŠETAR MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

27. srpnja 2019.

 • SOLDO DANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

26. srpnja 2019.

 • HRNIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

24. srpnja 2019.

 • BELAK LJUBICA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • MIKIĆ NEDILJKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
 • VUKMAN VLADIMIR - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

22. srpnja 2019.

 • STRAHINJA RANKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

13. srpnja 2019.

 • FALAŠTA VILMA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • GRUBIŠIĆ JERKO -JERE - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

12. srpnja 2019. 

 • LOUČ LADISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 
 • NOVOSEL ŽELJKO  - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

11. srpnja 2019.

 • MANDIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

10. srpnja 2019.

 • DIVKOVIĆ MIJO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

6. srpnja 2019.

 • DOMAZET NADA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

3. srpnja 2019.

 • HORVAT MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • MILETIĆ SILVIJA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

2. srpnja 2019.

 • RAČIĆ rođ. TOMAŠEVIĆ MIRA - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

29. lipnja 2019.

 • NUIĆ SVETISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

28. lipnja 2019.

 • VAJHINGER IVAN - Groblje sv. Ilije, 150,00 sati
 • FERKOVIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

27. lipnja 2019.

 • BERIĆ JOVAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
 • VUKOVIĆ KATARINA - KAJA - Groblje Krista Kralja, 17,00 sati

26. lipnja 2019.

 • GAŠPAR MANDA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • BARIŠIĆ EVA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

21. lipnja 2019. 

 • KRIZMANIĆ ANTO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

18. lipnja 2019.

 • RATKOVIĆ SLOBODAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

17. lipnja 2019.

 • ČAVAR ANICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

15. lipnja 2019.

 • BABATI DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

14. lipnja 2019.

 • BANOVIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

12. lipnja 2019.

 • KROUSKI KREŠIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • ENGLMAN MARIJA ZDENKA, rođ. BERGER - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

6. lipnja 2019.

 • DIKEN NADA - Groblje Krista Kralja, 15,00 dati
 • GALIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

3. lipnja 2019.

 • FILIPOVIĆ ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • FARKAŠ VINKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

23. svibnja 2019.

 • HORVAT JAKOB - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

21. svibnja 2019.

 • SILI IBOJKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

20. svibnja 2019.

 • CIGANOVIĆ JELENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

17. svibnja 2019. 

 • TRBOJEVIĆ JULA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

16. svibnja 2019.

 • RAJNER MARA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

13. svibnja 2019.

 • LUKAČEVIĆ ZVONIMIR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MIJATOVIĆ LUCIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

11. svibnja 2019.

 • BELLO ANĐELKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

9. svibnja 2019.

BABIĆ ŠTEFICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

 • TADIN DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. svibnja 2019. 

 • BORŠOŠ SLAVICA - Krista Kralja, 15,00 sati
 • PODOLJAK JELKA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

6. svibnja 2019.

 • ŠTEFANAC JULIJANA LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

4. svibnja 2019.

 • FOGADIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
 • RADAKOVIĆ ANĐELIJA - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati 

2. svibnja 2019.

 • RADOŠEVIĆ SLAVICA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • PAVLOVIĆ NADA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

29. travnja 2019.

 • TUBIĆ MARKO JOSIP - Groblje Krista Kralja 13,30 sati
 • VUJNOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

27. travnja 2019.

 • BOJANIĆ MARGARETA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

26. travnja 2019.

 • DRAGIČEVIĆ DRAGO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • PLOČKINIĆ LJUBICA - groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • PLAVIŠIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati 

23. travnja 2019.

 • PEJKOVIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • BOKUN STEVO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

15. travnja 2019.

 • TOPOLJNJAK JURAJ - Groblje sv. Elizabete, 150,00 sati
 • KORENE ANTONIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

12. travnja 2019.

 • JOVANOVIĆ JANJA - Groblje Krista Kralja 13,00

11. travnja 2019.

 • BOGNAR STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

10. travnja 2019.

 • SEKULIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

9. travnja 2019.

 • MANCE ZORA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

8. travnja 2019.

 • ŠULC MARA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

6. travnja 2019.

 • AKST ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

5. travnja 2019.

 • BARIŠIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

2. travnja 2019.

 • RAJIĆ TADIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

1. travnja 2019.

 • STAMENKOVIĆ rođ. BUTORAC VERA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • ZIMMERMAN ERNST - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • SERTIĆ TOMISLAV JURAJ - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

28. ožujka 2019.

 • MILOSAVLJEVIĆ NIKOLA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati
 • KOŽUHAROV ŠTEFANIJA -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

27. ožujka 2019.

 • FALIŠEVAC MANDA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

26. ožujka 2019.

 • PRIMUS MARA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

25. ožujka 2019.

 • TARGUŠ MARKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

20. ožujka 2019.

 • GRGURIĆ DARINKA TEREZIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

19. ožujka 2019.

 •  BORŠOŠ MARIJAN-MAŠO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

18. ožujka 2019.

 • KUSTURA DRAGUTIN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

16. ožujka 2019.

 • SIMEUNOVIĆ BOŽICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

13. ožujka 2019.

 • MAJNARIĆ MARKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

12. ožujka 2019.

 • SKORUP ANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

11. ožujka 2019.

 • KURELAC MARICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • SENJAK IVAN-ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

9. ožujka 2019.

 • BORŠOŠ PETAR - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

8. ožujka 2019.

 • SERTIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

7. ožujka 2019.

 • BARTOŠAK ZLATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

2. ožujka 2019.

 • ALEKSIĆ TIHOMIR - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

28. veljače 2019.

 • WALDMANN HELENA-JELKA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • MATOŠEVIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije 

26. veljače 2019.

 • BALANDIN MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

23. veljače 2019.

 • BARIŠIĆ KATA - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
 • RAJČEVIĆ DANICA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

22. veljače 2019.

 • AMREIN IVAN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • RAJKOVIĆ ANA, rođ. HOBOR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

20. veljače 2019.

 • MILKOVIĆ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • VAJHINGER ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

19. veljače 2019.

 • ČOBANOV MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ČURČIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

18. veljače 2019.

 • BIKIĆ MIROSLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • CIPOV MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

15. veljače 2019.

 • ZUBOVIĆ NIKOLA - NIKA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

14. veljače 2019.

 • MATIJEVIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

8. veljače 2019.

 • ŠOSTAR MARIO - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • ŠARIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

2. veljače 2019.

 • MIHIĆ JULIJANA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

1. veljače 2019.

 • GALIĆ ANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

31. siječnja 2019.

 • PAVLOVIĆ MARTINA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

29.siječnja 2019.

 • PAVLOVIĆ DANICA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • IVAN JELČIĆ-IĆO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati 

25. siječnja 2019.

 • STOJAKOVIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BOGOJEVIĆ VLADIMIR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

24. siječnja 2019.

 • PAMER MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

22. siječnja 2019.

 • SIRK ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

21. siječnja 2019.

 • MERGET ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • POJER-BUŽONJA LJILJANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 19. siječnja 2019.

 • BEŠTA JOSIP - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

18. siječnja 2019.

 • BOŽIĆ MILENKO- Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

17. siječnja 2019.

 • PLUČINSKI MIHAEL - groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

16. siječnja 2019.

 • SABLEK TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • KOZAR MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

15. siječnja 2019.

 • RADIVOJEVIĆ DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

14. siječnja 2019.

 • RIBIČIĆ IVAN - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

11. siječnja 2019.

 • ŠUBERT KATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

9. siječnja 2019.

 • GALIĆ MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

8. siječnja 2019.

 • PERIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

5. siječnja 2019.

 • GUŠTERIĆ JULIJANA - Groblje sv. Iliije, 14,00 sati

3. siječnja 2019.

 • LAZIĆ JULIJANA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

2. siječnja 2019. 

 • FILIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

__________________________________________________________________________________________

PONEDJELJAK, 31. prosinca 2018.

 • RAJIĆ VIKTORIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BENIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 27. prosinca 2018.

 • MUDROVČIĆ JELKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 22. prosinca 2018.

 • NJAVRO SREĆKO - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

 

SRIJEDA, 19. prosinca 2018.

 • GALIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

 

UTORAK, 18. prosinca 2018.

 • DUVNJAK DRAGO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 17. prosinca 2018.

 • NOVOSAD IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 15. prosinca 2018.

 • BEZAK STANISLAVA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • GRGIĆ SANJA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

 

SUBOTA, 8. prosinca 2018.

 • KEGLEVIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • BEŠTA MILKA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
 • ČOKRLIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Elizabete, 15,15 sati

 

PETAK, 7. prosinca 2018.

 • MUSIL ZVONIMIR - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati 

 

UTORAK, 4. prosinca 2018.

 • KATALENAC ELIZABETA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 1. prosinca 2018.

 • BOJANIĆ JULKA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati

 

ČETVRTAK, 29. studenog 2018.

 • SOLDIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BOGOJEVIĆ FRANCISKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

UTORAK, 27. studenog 2018.

 • JEKIĆ VERA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 24. studenog 2018.

 • MARAS IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • KRAMBERGER ŠTEFANIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PETAK, 23. studenog 2018.

 • MARIĆ DRAGO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MARIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati  

 

SUBOTA, 17. studenog 2018.

 • PEZIĆ JOSIP - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

 

ČETVRTAK, 15. studenog 2018.

 • BOGOJEVIĆ BRANKO - Groblje Krista Kralja, 11,00 sati

 

UTORAK, 13. studenog 2018.

 • PEIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 12. studenog 2018.

 • POLAK BOŽO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 9. studenog 2018.

 • BURCAR KATICA - Groblje sv. Elizabete,14,00 sati

 

ČETVRTAK, 8. studenog 2018.

 • NAGLIĆ TOMO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 7. studenog 2018.

 • BREKALO IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 6. studenog 2018.

 • JAKOVAC KATICA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

 

SUBOTA, 3. studenog 2018.

 • BERIĆ MARIJA - Groblje Jagodnjak, 14,00 sati
 • KRALJEVIĆ IVICA - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati 

 

SRIJEDA, 31. listopada 2018.

 • JAKOBOVIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

UTORAK, 30. listopada 2018.

 • RESANOVIĆ VESNA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • SAMARDŽIĆ RUŽA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 29. listopada 2018.

 • LUKAČEVIĆ MIRKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 27. listopada 2018.

 • VIDOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

 

SUBOTA, 20. listopada 2018.

 • PIROVIĆ DUŠAN - Groblje Jagodnjak, 14, 00 sati
 • JUKIČIĆ TANJA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

 

 

PETAK, 19. listopada 2018.

 • DRAGIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 18. listopada 2018.

 • ROGIĆ DANICA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 17. listopada 2018.

 • LENARČIĆ ZORA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • DANKO BROZOVIĆ - BROZA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

UTORAK, 16. listopada 2018.

 • MARTINIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • BENČIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 15. listopada 2018.

 • PANTIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 13. listopada 2018.

 • NOSIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
 • NOVAK IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,30 sati

 

ČETVRTAK, 11. listopada 2018.

 • LUCIJA FILIPOVIĆ rođ. MUHAR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

SRIJEDA, 3. listopada 2018.

 • GRČIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • ŠTAJDUHAR ANKA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

PONEDJELJAK, 1. listopada 2018.

 • JELIĆ ZLATA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 29. rujna 2018.

 • PERIĆ GORAN - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati 

 

ČETVRTAK, 27. rujna 2018.

 • ZUDER IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

UTORAK, 25. rujna 2018.

 • ZUKOLO EMILIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • KATIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 24. rujna 2018.

 • PAVLOVIĆ ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

SUBOTA, 22. rujna 2018.

 • ŠARIĆ PETAR-PEPA -  Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

PETAK, 21. rujna 2018.

 • HORVAT SILVIO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 13. rujna 2018.

 • GRBIĆ BRANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 12. rujna 2018.

 • MIŠKULIN ANA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

PETAK, 7. rujna 2018.

 • POLJAK ANKICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 6. rujna 2018.

 • FRANJIĆ ŽELJKA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

PETAK, 24. kolovoza 2018.

 • VIDAKOVIĆ VLADE - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • GAJER NADA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

 

UTORAK, 21. kolovoza 2018.

 • BOŽIDAR KEMPF - Groblje sv. Ilije, 11,00 sati

 

SUBOTA, 11. kolovoza 2018.

 • ERJAVEC VINKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

SRIJEDA, 1. kolovoza 2018.

 • MALJEVAC ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • VUKELIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

 

SRIJEDA, 25. srpnja 2018.

 • TOLJAN NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 24. srpnja 2018.

 • BELAK KATICA -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 23. srpnja 2018.

 • VUKOVIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 21. srpnja 2018.

 • KLARIĆ TEREZIJA- Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • SULIĆ LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

SRIJEDA, 18. srpnja 2018.

 • KOVAČEVIĆ ANDRIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 12. srpnja 2018.

 • KAURINOVIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

 

UTORAK, 10. srpnja 2018.

 • DORONTIĆ ĐINO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

 

PONEDJELJAK, 9. srpnja 2018.

 • DŽIDIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • ĐURINA ANTUN - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

ČETVRTAK, 5. srpnja 2018.

 • PREGUN IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

UTORAK, 3. srpnja 2018.

 • JAZBIŠEK FRANJO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 2. srpnja 2018.

 • GRETZER SLAVKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati 

 

SUBOTA, 30. lipnja 2018.

 • ALABER IVANKA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati 

 

UTORAK, 26. lipnja 2018.

 • SELEŠI MILKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • HUT IVAN VLADO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

SUBOTA, 23. lipnja 2018.

 • ARAČIĆ PEJO - Groblje Krista Kralja, 12,30 sati
 • MATOKIĆ ANKICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • VALENTA MARICA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati 

 

ČETVRTAK, 21. lipnja 2018.

 • MARKOVIĆ MATO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • DUJMOVIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • CRNKOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

SRIJEDA, 20. lipnja 2018.

 • SEIFERT ĐORDANI - ĐANI - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • VARGAŠ ADAM - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

UTORAK, 19. lipnja 2018.

 • GRŽAN LUJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 15. lipnja 2018.

 • DOBRAŠ KRSTIVOJ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • DROPULJIĆ ILONKA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

UTORAK, 12. lipnja 2018.

 • KREJČIR MARE - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati 

 

PONEDJELJAK, 11. lipnja 2018.

 • ČENGIĆ ŠTEFANIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

SUBOTA, 9. lipnja 2018.

 • ŠIMIĆ ŽELIMIR - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

 

SUBOTA, 2. lipnja 2018.

 •  PRPIĆ LUCIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

PETAK, 1. lipnja 2018.

 • BARIŠIĆ JOSIPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 28. svibnja 2018.

 • OROZ RUŽA - Groblje sv. Ilije,15,00 sati
 • ABRAMOVIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

ČETVRTAK, 24. svibnja 2018.

 • GOMERČIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

PONEDJELJAK, 21. svibnja 2018.

 • BAŠIĆ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati 

 

ČETVRTAK, 17. svibnja 2018.

 • ČUBRIĆ BRANIMIR - Groblje Krista Kralja, 16,00 sati

 

SRIJEDA, 16. svibnja 2018.

 • KOPILAŠ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

ČETVRTAK, 10. svibnja 2018.

 • MARIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

UTORAK, 8. svibnja 2018.

 • SAJFERT EMILIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 7. svibnja 2018.

 • BAUKOVIĆ LJUBOMIR - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • KOLER MARIJA, rođ. ČERTI - Groblje sv. Elizabete, 16,30 sati

 

SUBOTA, 5. svibnja 2018.

 • LOJBER BRANKO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

SRIJEDA, 2. svibnja 2018.

 • CVITKOVIĆ MILAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • IVANOVIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

PONEDJELJAK, 30. travnja 2018.

 • ĐURIĆ MARIJAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 28. travnja 2018.

 • ČMELAR TOMISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

PETAK, 27. travnja 2018. 

 • SOLDO BOŽO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • RABIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

UTORAK, 24. travnja 2018. 

 • NINKOVIĆ MILENA, Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 16. travnja 2018. 

 • DEVČIĆ MATIJA - ČAĐO, Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

 

PETAK, 13. travnja 2018.

 • REPULEC BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 9. travnja 2018. 

 • RADOVIĆ NIKOLA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 4. travnja 2018.

 • JOZA GRUBIŠIĆ-BAKA JOKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 3. travnja 2018.

 • TURKALJ DANICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • PERNAR JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,30 sati

 

SUBOTA, 31. ožujka 2018.

 • LUČAN TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • VLAH LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

 

ČETVRTAK, 29. ožujka 2018.

 • KEŠIĆ BLAŽENKA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati

 

UTORAK, 27. ožujka 2018.

 • PILON ŽELJKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 26. ožujka 2018.

 • ŽUPANČIĆ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

 

SUBOTA , 24. ožujka 2018.

 • ČMELAR ALEKSANDAR - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

PETAK, 23. ožujka 2018.

 • LOUČ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 22. ožujka 2018.

 • MESIĆ VLADO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 17. ožujka 2018.

 • KOZJAK MARIJA DANIJELA PIA  - Groblja Krista Kralja, 12,00 sati

 

ČETVRTAK, 15. ožujka 2018.

 • ANDROVIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 14. ožujka 2018.

 • RADOŠ VINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 13. ožujka 2018.

 • CRNJAC STANISLAV - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 12. ožujka 2018. 

 • BABATI FANČIŠEK - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • ZIMA MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 3. ožujka 2018.

 • MATOŠEVIĆ FRANO - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati 

 

PETAK, 2. ožujka 2018.

 • MILER BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • NADA BRABEC rođ. ŠKODA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 28. veljače 2018.

 • GRUBIŠIĆ DOMIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 26. veljače 2018.

 • KOVAČEVIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 24. veljače 2018.

 • KAURINOVIĆ LJUBICA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • RONČEVIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati 

 

UTORAK, 20. veljače 2018.

 • GAVRIĆ ADAM - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • OROZOVIĆ ILIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

SUBOTA, 17. veljače 2018.

 • ROSIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

 

PETAK, 16. veljače 2018.

 • MARIČIĆ VERUNIKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 15. veljače 2018.

 • SMOLČIĆ DANE - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 14. veljače 2018.

 • KUSIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati 

 

UTORAK, 13. veljače 2018.

 • HAJSTER KRISTINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • ČOP MIRNA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 12. veljače 2018.

 • TOKIĆ MARTINA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PETAK, 9. veljače 2018.

 • KUZMAN RUŽICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

 

ČETVRTAK, 8. veljače 2018.

 • ŠURAK SLAVKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati 

 

UTORAK, 6. veljače 2018.

 • JELAVIĆ MILICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 5. veljače 2018.

 • KARAPANDŽIĆ EVA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

SUBOTA, 3. veljače 2018.

 • MARIJIĆ MATIJA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati

 

PETAK, 2. veljače 2018.

 • ŽEGARAC PETAR - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

UTORAK, 30. siječnja 2018.

 • OTO HORVAT -  Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 27. siječnja 2018

 • DI GIORGIO ANTUN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

 

UTORAK, 23. siječnja 2018.

 • RONKO DARKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 22. siječnja 2018.

 • MINDUM ANTONIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 17. siječnja 2018.

 • GRUIĆ AGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 15. siječnja 2018.

 • RUTKOVSKI TEREZIJA - Groblje sv. Ilije,15,00 sati

 

ČETVRTAK, 11. siječnja 2018.

 • GVOZDANOVIĆ RADMILA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 10. siječnja 2018.

 • GARILOVIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • PETROVIĆ SOFIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 8. siječnja 2018.

 • FARKAŠ MARICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

 

PETAK, 5. siječnja 2018.

 • MIOČEVIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • BAREŠIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

 

ČETVRTAK, 4. siječnja 2018.

 • MARAČ ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • HORVAT ZVONKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 2. siječnja 2018.

 • BEVANDIĆ KATA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • PERKOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • FAT MILENKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 27. prosinca 2017.

 • LASOVIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije,13,30 sati
 • KREŠEVLJAK ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 22. prosinca 2017.

 • SLAVICA BALEN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 21. prosinca 2017.

 • STAMENKOVIĆ LJUBOMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 20. prosinca 2017.

 • ČENIĆ MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 20. prosinca 2017.

 • VUKUŠIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati

 

UTORAK, 19. prosinca 2017.

 • PIHA DAVOR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 18. prosinca 2017.

 • JOGUN IVAN - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati

 

SUBOTA, 16. prosinca 2017.

 • BEK ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • NOVAK MARIJAN - Groblje sv. Ilije,14,00 sati

 

UTORAK, 12. prosinca 2017.

 • TOMIĆ BORIS - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • DRAŽENOVIĆ MARIO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PETAK, 8.prosinca 2017.

 • KOLIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 5. prosinca 2017.

 • PAVUNČEC TOMO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 4. prosinca 2017.

 • OBRADOVIĆ BOŽO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 28. studeni 2017.

 • GLAVANIĆ ZDENKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • KERŠEK BELKOV BRANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 25. studeni 2017.

 • KRAMBERGER BOŽIDAR DARKO - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

 

PETAK, 24. studeni 2017.

 • PRIMORAC PAVLE - Groblje sv. Ilije, 11,00 sati
 • VUČIĆEVIĆ JANJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 22. studeni 2017.

 • ANDRIĆ NATAŠA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 21. studeni 2017.

 • JURAŠIĆ MARICA - Groblje sv. Ilije 15,00 sati
 • CRNKOVIĆ PAULINA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

 

PONEDJELJAK, 20. studeni 2017.

 • BUTURAC TOMISLAV KREŠIMIR - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • BOŠNJAK MATIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VRANEŠ BOGDAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 15. studeni 2018.

 • GAŠPAR BISERKA MIROSLAVA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 14. studenog 2017.

 • POPADIĆ DUŠAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 13. studenog 2017.

 • VUKUŠIĆ SILVESTRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 7. studenog 2017.

 • DUJMOVIĆ ANTUN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 6. studenog 2017.

 • JOVANOVIĆ ŽELIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 4. studenog 2017.

 • ĆOSIĆ MARA - Groblje sv. Ilije, 12,30
 • DRAGOSAVAC TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

UTORAK, 31. listopada 2017.

 • MIHOCI DAMIR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 24. listopada 2017.

 • KAUČIĆ ANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 23. listopada 2017.

 • MILANOVIĆ BOJA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

SUBOTA, 21. listopada 2017.

 • GERBEC VLADO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 12. listopada 2017.

 • DARMOPIL IVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 10.10. 2017.

 • DUNĐER DINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • ĐURĐEVIĆ ALEN - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

PETAK, 6. listopada 2017.

 • TOMAŠIČEVIĆ FRANJO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 4. listopada 2017.

 • RADOJČIĆ ZVONKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 3. listopada 2017.

 • PIROŠEK ZVONKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 2. listopada 2017.

 • URVAN MILAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati 

 

UTORAK, 26. rujna 2017.

 • KEGLEVIĆ JOZEFINA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 25. rujna 2017.

 • PATOČ BRANKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

  

SUBOTA, 23. rujna 2017.

 • OREŠKOVIĆ NINKA - Groblje sv. Elizabete, 12,30 sati
 • MIŠČEVIĆ KATARINA - Groblje Krista Kralja, 14,00 sati
 • DUJAKOVIĆ NEVENKA - Groblje sv. Ilije 15,30 sati
 • LEŠ TONČI - Groblje sv. Ilije, 17,00 sati

 

SRIJEDA, 20. rujna 2017.

 • KRPAN KATA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • ČULJAK BOŽO -  Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 12. rujna 2017.

 • FARKAŠ ZVONKO - ZUMBUL - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 8. rujna 2017.

 • MEDIĆ IVICA  - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 7. rujna 2017.

 • PETRANOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

 

SRIJEDA, 6. rujna 2017.

 • JOVANOVIĆ JULIJANA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

 

PONEDJELJAK, 4. rujna 2017.

 • TOMIĆ PAVAO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 01. rujna 2017.

 • MIKULIĆ BLAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 30. kolovoza 2017.

 • SAMARDŽIJA JOSIP - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 28. kolovoza 2017.

 • MILOSAVLJEVIĆ RANKA -  Groblje Jagodnjak, 15,00 sati
 • KUBURDŽIĆ SLAVKO - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

ČETVRTAK, 24. kolovoza 2017.

 • ĐURAK STANISLAVA ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 22. kolovoza 2017.

 • GOLEK KREŠIMIR - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • KELEMOVIĆ NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati 

 

 ČETVRTAK, 17. kolovoza 2017.

 • VAJZER SLAVICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 14. kolovoza 2017.

 • CRNKOVIĆ JELENA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • ZALAR LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

PETAK, 11. kolovoza 2017.

 • MIŠČEVIĆ LUKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 9. kolovoza 2017.

 • TANCOŠ ANA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • KOKOTOVIĆ ILIJA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

PONEDJELJAK, 7. kolovoza 2017.

 • TAJZLER DRAGAN - KARLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 4. kolovoza 2017.

 • BOŠNJAK LJUBICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 3. kolovoza 2017.

 • ANGELOVSKI BLAGA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 1. kolovoza 2017.

 • VIDA BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 24. srpnja 2017.

 • MATIJEVIĆ NEVENKA - NENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PETAK, 21. srpnja 2017.

 • CVJETOJEVIĆ ZORKA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

 

PETAK, 14. srpnja 2017.

 • POCK SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 10. srpnja 2017.

 • VUKELIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • HODAK DRAGICA - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

PETAK, 7. srpnja 2017.

 • PILLON ELIZABETA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 3. srpnja 2017.

 • VUKUŠIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • VUKOVIĆ STJEPAN - ZLATKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

SUBOTA, 1. srpnja 2017.

 • POLETTO BILJANA - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

 

SRIJEDA, 28. lipnja 2017.

 • AREVIĆ PERA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 27. lipnja 2017.

 • MEŠTROVIĆ TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • HIP MATILDA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

PONEDJELJAK, 26. lipnja 2017.

 • SAMARŽIJA ZORICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 20. lipnja 2017.

 • JELENIĆ BRANKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • SKELEDŽIĆ DARKO - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

SRIJEDA, 14. lipnja 2017.

 • KRPAN IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 12. lipnja 2017.

 • OŽBOLT DANICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 10. lipnja 2017.

 • MIHOTA STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati
 • PETRNAC BOŽIDAR - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati

 

PETAK, 9. lipnja 2017.

 • DOKOZIĆ MARICA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 7. lipnja 2017.

 • LUKETIĆ SLAVICA - KAĆA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 6. lipnja 2017.

 • ŠOSTAR VJERA-VERA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • MILIČEVIĆ MARIJA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

 

PONEDJELJAK, 5. lipnja 2017.

 • NEKIĆ STANKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BIDLO MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PETAK, 2. lipnja 2017. 

 • HEĆIMOVIĆ ROBERT - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 1. lipnja 2017.

 • PEJŠA MILENA - Groblje sv. Elizabete - 15,00 sati
 • KLARIĆ TOMISLAV - Groblje Krista Kralja, 16,30 sati

 

SRIJEDA, 31. svibnja 2017.

 • FLAJPAN VIKTORIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

UTORAK, 30. svibnja 2017.

 • NJAVRO NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

SUBOTA, 27. svibnja 2017.

 • STANIĆ EVA (3 godine) - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati

 

ČETVRTAK, 25. svibnja 2017.

 • ARSENIĆ LJUBICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

 

SRIJEDA, 24. svibnja 2017

 • BRANTNER VINKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

UTORAK, 23. svibnja 2017.

 • BARIŠIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

 

PONEDJELJAK, 22. svibnja 2017.

 • STARČEVIĆ MILAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

PETAK, 19. svibnja 2017.

 • HAVLOVIĆ MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

 

ČETVRTAK, 18. svibnja 2017.

 • KARAN PETAR - Groblje sv, Ilije, 15,00 sati

 

UTORAK, 16. svibnja 2017.

 • IVAN ŠOSTER - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati


PONEDJELJAK, 15. svibnja 2017.

 • MIRA FARKAŠ - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 12. svibnja 2017.
 • STJEPAN BRANTNER - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 8. svibnja 2017.
 • MARA VOSAHLO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

ČETVRTAK, 4. svibnja 2017.
 • JEDINAK FINKA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati
 • BUBAK ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,30 sati
 • OREŠKOVIĆ ZLATKO - Groblje Krista Kralja, 17,00 sati

SRIJEDA, 3. svibnja 2017.

 • ORLIĆ SIMEONA MARIJA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 2. svibnja 2017.

 • KESEGIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

PETAK, 28. travnja 2017.
 • VUKOMANOVIĆ ANTUN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

ČETVRTAK, 27. travnja 2017.
 • FRIDRIH KARLO - Groblje sv. Elizabete, 14,30 sati
 • DE MARKO MARICA - Groblje sv. Elizabete, 16,00 sati

SRIJEDA, 26. travnja 2017.

 • HORVAT SUZANA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

SRIJEDA, 19. travnja 2017.
 • ROMŠTAJN IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 10. travnja 2017.
 • PEKAZ ANKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

ČETVRTAK, 6. travnja 2017.
 • ŠAJNOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

SRIJEDA, 5. travnja 2017.
 • KNEŽEVIĆ MILIVOJ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 3. travnja 2017.

 • VARGA FRANJO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VUKOVIĆ MARIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • SAMARŽIJA DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 16,30 sati

ČETVRTAK, 30. ožujka 2017.
 • ČIKARDIĆ KATICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SRIJEDA, 29. ožujka 2017.
 • PAPONJA BOŽICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SUBOTA, 25.ožujka 2017.
 • NEMEC MARA ZORA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

PETAK, 24.3.2017.
 • GRETIĆ DANICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 17. ožujka 2017.
 • DAVIDOVIĆ VLADIMIR - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • KNEZOVIĆ KATA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
 • ĆUK ĐORĐE - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

ČETVRTAK, 16. ožujka 2017.
 • FERENC JULIJANA - Groblje Sv. Ilije, 13,00 sati
 • HOFMAN IVKA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati
SRIJEDA, 15. ožujka 2017.
 • GRBAC MANDA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • KOVAČ VESNA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PETAK, 10. ožujka 2017.

 • BARIČEVIĆ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 7. ožujka 2017.
 • BOROŠ BOŽENA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 6. ožujka 2017.

 • DRAGIČEVIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 3. ožujka 2017.
 • MAJER MIRKO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

ČETVRTAK, 2.ožujka 2017.
 • TADIĆ NIKOLA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SRIJEDA, 1. ožujka 2017.
 • BIONDIĆ TOMISLAV - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

UTORAK, 28. veljače 2017.
 • RADOTIĆ KATA -  Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BRKIĆ MILOVAN - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 27. veljače 2017.
 • MUSTAPIĆ KRISTO - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

ČETVRTAK, 23. veljače 2017.
 • MILINKOVIĆ LJUBA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

SRIJEDA, 22. veljače 2017.
 • MAJETIĆ ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 14. veljače 2017.
 • PETROVIĆ MATIJA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 13. veljače 2017.
 • KINZEL JULIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

SUBOTA, 11. veljače 2017.
 • ALEKSIĆ DRAGICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 10. veljače 2017.
 • BALOG MIŠKO - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

ČETVRTAK, 9. veljače 2017.
 • RIBIĆ ANDRIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

SRIJEDA, 8. veljače 2017.
 • PRANJIĆ VINKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • MATIJEVIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

UTORAK, 7. veljače 2017.
 • KORETIĆ MIRA - Groblje sv. Elizabete, 12,00 sati
 • SEIFFERT TEREZIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BRUS MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 6. veljače 2017.
 • LISAC DUŠICA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • ŠEVKUŠIĆ ANKICA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • SUMAR IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SUBOTA, 4. veljače 2017.
 • KRIZMANIĆ MARKO - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • KUČINIĆ LJERKA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PETAK, 3. veljače 2017.
 • SAMARŽIJA ZORKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • JURKOVIĆ DRAGUTIN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

ČETVRTAK, 2. veljače 2017.
 • ŠILER ANKICA - Groblje Jagodnjak, 13,00 sati
 • RIBIĆ ŽELJKO - Groblje Krista Kralja, 14,30 sati

UTORAK, 31. siječnja 2017.
 • KRANJC MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,00 sati

PETAK, 27.siječnja 2017.
 • JANJATOVIĆ NIKOLA - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • TOMAS ZDENKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 24. siječnja 2017. 
 • BEGIĆ IVAN - Groblje Krista Kralja, 13,00 sati
 • KUMBEROVSKI RAJKA - Groblje Jagodnjak, 14,30 sati

SUBOTA, 21. siječnja 2017.
 • BANOVIĆ MIRKO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

SRIJEDA, 18. siječnja 2017.
 • IVAN PUMER - KLUN - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • BENIĆ ZORKA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 17. siječnja 2017.
 • UGRIN JOSIP - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

SUBOTA, 14. siječnja 2017.
 • JAKOBENOV MIJO - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati

PETAK, 13. siječnja 2017.
 • OREŠKI MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • JOSIPA ZDENKA JAKŠIĆ - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

ČETVRTAK, 12. siječnja 2017.
 • BRUS DAMIR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati
 • RADOVANLIJA JULKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

PONEDJELJAK, 9. siječnja 2017.
 • VALGONI ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VUKOVIĆ MILOSAVA - Groblje Jagodnjak, 15,30 sati

ČETVRTAK, 5. siječnja 2017.

 • TADIĆ ANA - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • MILJEVIĆ SOKA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati

SRIJEDA, 4. siječnja 2017.
 • ČAVEC MIHAELA - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati
 • MILETIĆ RADMILA - Groblje Jagodnjak, 13,30 sati
 • MARIČEVIĆ IVAN - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 2. siječnja 2017.
 • JOSIPOVIĆ JOSIP - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SUBOTA, 31. prosinca 2016.
 • MARIĆ PERO - Groblje sv. Ilije, 12,00 sati

PETAK, 30. prosinca 2016.
 • ZELENIKA ANA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ČORLUKA ANTO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

ČETVRTAK, 29. prosinca 2016.
 • MIAZ KURUBEGOVIĆ - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati
 • ROSIPAL EMILIJA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • ALEKSIĆ SLAVICA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SRIJEDA, 28. prosinca 2016.
 • BALAS ZDRAVKO - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • VOJNOVIĆ SAVETA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

UTORAK, 27. prosinca 2016.
 • HOFFMAN PETAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

SUBOTA, 24. prosinca 2016.
 • TKALAC EVA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • RAIĆ ILIJA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

PETAK, 23. prosinca 2016.
 • KOLUNDŽIĆ ZDENKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

ČETVRTAK, 22. prosinca 2016.

 • GAVRIĆ NEVENKA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • JOSIPOVIĆ JOSIPA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 20. prosinca 2016.
 • ŠEVIĆ JAKOB - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 19. prosinca 2016.
 • FILIĆ STJEPAN - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • PEJIĆ ŽELJKO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 16. prosinca 2016.
 • DAVOR KOVAČEVIĆ - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

ČETVRTAK, 15. prosinca 2016.
 • ŠAKOTA ANA - Groblje sv. Ilije, 12,30 sati
 • OBRADOVIĆ MARIJA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

PETAK, 9. prosinca 2016.
 • MRVELJ FRANJO - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

ČETVRTAK, 8. prosinca 2016.
 • SABO STJEPAN - PIŠTA (76 god.) - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

SRIJEDA, 7. prosinca 2016.
 • BEKIĆ KATA (87 god.) - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati
 • TURKALJ MILAN (77 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 5. prosinca 2016.
 • MARGETIĆ MANDA - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

PETAK, 2. prosinca 2016.
 • ATANASOV BRANKO - Groblje Krista Kralja, 12,00 sati

SRIJEDA, 30. studenog 2016.

 • ZEBEC MARIJA (86 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

SRIJEDA, 23.studenog 2016.
 • VČELIK IVAN (74 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • RALIŠ KATARINA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

UTORAK, 22. studenog 2016.
 • TOPALUŠIĆ VERONIKA (79 god.) - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 21. studenog 2016.
 • JURČEVIĆ KATA (92 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

UTORAK, 15. studenog 2016.
 • NIKIĆ BORISLAV - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

PETAK, 11. studenog 2016.
 • PASTORČIĆ RUŽA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati
 • ČORLUKA ANĐA - Groblje sv. Ilije, 13,30 sati

ČETVRTAK, 10. STUDENOG 2016.
 • PALAMETA STOJAN (87 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 4. studenog 2016.
 • HORAČEK BOŽICA - Groblje sv. Elizabete, 14,00 sati

SRIJEDA, 2. studenog 2016.

 • KITANOVIĆ GORAN - Groblje sv. Elizabete, 13,30 sati
 • PANGJIĆ NEVENKA (96 god.) - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 31. listopada 2016.
 • BOROTA MILAN (61 god.) - Groblje Krista Kralja, 13,30 sati
 • BARIŠIĆ DARKO (57 god.) - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

SUBOTA, 29. listopada 2016.
 • VESTEMAR KATICA (80 god.) - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati

PETAK, 28. listopada 2016.
 • RAJNOVIĆ ANDRIJAN (38 god.) - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati
 • PERIĆ LJUBO - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

PETAK, 21. listopada 2016.
 • HOSI ANKICA - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

UTORAK, 18. listopada 2016.
 • ŠUTALO MARKO - Groblje sv. Ilije, 16,00 sati
 • RASONJA EVICA - Groblje sv. Ilije, 14,00 sati

PONEDJELJAK, 17. listopada 2016.
 • PAVLOVIĆ BLANKA - Groblje sv. Ilije, 13,00 sati
 • MITROVIĆ MIRA - Groblje sv. Ilije, 15,00 sati

PETAK, 14. listopada 2016.
 • BOŽIĆ SVETOZAR - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

ČETVRTAK, 13. listopada 2016.
 • PAVKOVIĆ SIMON - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

SRIJEDA, 12. LISTOPADA 2016.
 • TONKOVIĆ STJEPAN - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 10. listopada 2016.
 • MARIĆ PAVA - Groblje Jagodnjak, 15,00 sati

PONEDJELJAK, 3. listopada 2016.

 • MATIJEVIĆ MARIJA (64 god.) - Groblje Krista Kralja, 15,00 sati

SUBOTA, 1. listopada 2016.

 • MARJANOVIĆ SLAVKO - Groblje sv. Elizabete, 15,00 sati

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

 • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

 • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
 • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

 • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
 • Subota: 07.00 - 12.00 sati