Komunalac nabavio novo vozilo za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada

-Ovo je početak modernizacije voznog parka Komunalca Požega d.o.o. koju planiramo provesti s obzirom na sve veće standarde u gospodarenju otpadom- istaknuo je Tomislav Didović, direktor Komunalca Požega d.o.o. na prezentaciji novog komunalnog vozila kojim će se prikupljati miješani komunalni otpad i biootpad na području osam jedinica lokalne samouprave gdje Komunalac Požega d.o.o. obavlja uslugu prikupljanja otpada.

Vozilo je vrijedno 1,2 milijuna kuna, a kupljeno je putem leasinga. Ove je godine u planu nabava još dva komunalna vozila od kojih jedno putem EU fondova uz stopu sufinanciranja od 85 posto. Riječ je o dvokomornom vozilu za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona te plastike s obzirom na to da ovog ljeta kreće podjela plavih kanti za prikupljanje papira u gradovima i općinama koji to još nisu dobili te žutih kanti za prikupljanje plastičnog otpada. Novim vozilom omogućit će se odvoz većih količina odvojeno prikupljenog otpada istovremeno.

Danas prezentirano vozilo namijenjeno je prikupljanju miješanog komunalnog otpada, ali i biootpada.

- Vozilo je izrađeno u jednom dijelu tako da u ljetnim mjesecima ne postoji mogućnost curenja do kojeg dolazi zbog fermentacije biootpada. Komunalac je putem EU fondova prijavio projekt izgradnje kompostane u sklopu odlagališta Vinogradine. Početak izgradnje planiran je ovog ljeta, a završetak radova do kraja godine. Slijedi nabava opreme, usitnjivača, prekretača, sita i jednog vozila nakon čega očekujemo početak rada kompostane – dodao je Didović.

Šasiju, motor i podvozje danas prezentiranog kamiona izradila je tvrtka DAF.

- Ovo je 18-tonsko vozilo od 290 KS koje zadovoljava sve uvjete europskih sigurnosnih propisa poput zaštite radnika, pješaka i ostalih sudionika. Riječ je o vozilu srednjih dimenzija, prikladnom za grad veličine Požege – pojasnio je Krešimir Paić, predstavnik tvrtke TTI DAF.

- S tvrtkom Komunalac Požega, Tekijom i Gradom Požega radimo dugi niz godina. Na ovoj javnoj nabavi smo se izborili za pobjedu s kolegama iz DAF-a te isporučili vozilo koje će zasigurno biti na zadovoljstvo korisnika i građana Požege – dodao je na kraju prezentacije Ivan Belošević, direktor proizvodno-servisnog centra Gradatin iz Našica.