Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Novo vozilo za kvalitetniju uslugu građanima: Istovremeno će se prikupljati otpadni papir i karton te plastika

Novo vozilo za kvalitetniju uslugu građanima: Istovremeno će se prikupljati otpadni papir i karton te plastika

Do kraja godine Komunalcu Požega d.o.o. će biti isporučeno novo komunalno vozilo. Riječ je o dvokomornom vozilu za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike sufinanciranom EU sredstvima iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

- Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike će doprinijeti unaprjeđenju i proširenju sustava odvojenog prikupljanja otpada na području osam jedinica lokalne samouprave gdje Komunalac Požega d.o.o. obavlja uslugu prikupljanja komunalnog otpada, stvaranju preduvjeta za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog otpadnog papira, kartona i plastike od miješanog komunalnog otpada, povećanju stope odvojeno sakupljenog otpada, smanjenju količine otpada na odlagalištu Vinogradine s naglaskom na smanjenje količine biorazgradivog otpada, a time i CO2. Istovremenim prikupljanjem dvaju vrsta otpada smanjit će se potreban broj odvoza otpada, a time i troškovi društva te emisija ispušnih plinova u atmosferu – istaknuo je na konferenciji za novinare direktor Komunalca Požega d.o.o. Domagoj Lovrić.

Domagoj Lovrić

Dodao je da uskoro kreće podjela i barkodiranje plavih i žutih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koje su JLS-ovi nabavili putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

- To je jedan od razloga zbog čega smo se odlučili na kupovinu dvokomornog vozila kojim ćemo istovremeno prikupljati papir i plastiku. Analizom iz 2019. godine utvrđeno je da godišnje sakupimo oko 750 tona papira i kartona i 75 tona plastike. Novim vozilom planiramo prikupiti oko 60 posto odvojenog otpada na području osam jedinica lokalne samouprave, dok ćemo preostalih 40 posto prikupljati postojećim vozilima – dodao je Lovrić.

Vozilo je zapremnine 15 kubičnih metara, a svaka komora može primiti 7,5 kubika.

- Glavna prednost dvokomornog vozila je što može prazniti spremnike od 80, 120 i 240 litara te kontejnere od 1100 litara, a istovremeno mogu koristiti i lijeva i desna komora. Ujedno će novi kamion, u odnosu na postojeće, štedjeti oko 4 litre goriva po radnom satu – pojasnio je Damir Zoričić, voditelj strojno-voznog parka Komunalca Požega d.o.o.

Prijavitelj projekta je Komunalac Požega d.o.o. koje provodi djelatnost gospodarenja otpadom na području 8 JLS (Požega, Pleternica, Kutjevo, Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol, Velika).

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Ugovor o nabavi vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike potpisan je s tvrtkom O-K-TEH d.o.o.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati