Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Edukativni štand u pješačkoj zoni: Korisni otpad uskoro će se sakupljati novim, dvokomornim vozilom

Edukativni štand u pješačkoj zoni: Korisni otpad uskoro će se sakupljati novim, dvokomornim vozilom

kamion vidljivost

U sklopu provedbe projekta Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike (Referentni broj Poziva: KK.06.3.1.18.)., projektnih aktivnosti Informiranje i vidljivost i Provedba horizontalnih načela, Komunalac Požega d.o.o. postavio je u pješačkoj zoni u Požegi promidžbeno-edukativni štand.

Građanima Požege predstavljen je projekt u sklopu kojeg će biti nabavljeno dvokomorno komunalno vozilo za istovremeno prikupljanje otpadnog kartona i papira te plastike.

Podijeljeni su kemijske olovke, letci i brošure s osnovnim informacijama vezanim za provedbu projekta te platnene vrećice kako bi ih se potaknulo da ih koriste umjesto plastičnih. Istaknuta je važnost odvajanja otpada, a građani su dobili odgovore na brojne upite o vrstama otpada koje se odvajaju u plave i žute posude, odnosno zelene vreće za prikupljanje stakla.

Za osobe oštećena sluha, gluhe i gluhonijeme osobe koje su toga dana posjetile štand angažiran je tumač znakovnog jezika.

Ukupna vrijednost projekta je 1.633.580,00 kn. Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 1.626.580,00 kn pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 1.382.593,00 kn, tj. 85% ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

 

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati