požeško komunalno poduzeće - za čist grad 

Komunalac preuzeo upravljanje Reciklažnim dvorištem Kaptol

Komunalac Požega d.o.o. preuzeo je danas upravljanje novoizgrađenim Reciklažnim dvorištem Kaptol. Smješteno je u gospodarskoj zoni u Novim Bešincima, a ukupna vrijednost radova iznosila je 2,8 milijuna kuna. Općina Kaptol iz vlastitih je sredstava izdvojila gotovo 300 tisuća kuna dok su preostali iznos EU sredstva osigurana putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.
Komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada obavlja na području osam jedinica lokalne samouprave. Organiziranim odvozom obuhvaćeno je oko 18 i pol tisuća korisnika. Na području Općine Kaptol je 840 korisnika od kojih je 800 domaćinstava.
- Na području Požeštine je u funkciji 6 reciklažnih dvorišta i jedno mobilno reciklažno dvorište. Iz dosadašnjih iskustava smo zaključili da su građani prepoznali kako je riječ o najboljem načinu zbrinjavanja otpada, jer upravo sav otpad koji nastane u domaćinstvu se u reciklažnom dvorištu može besplatno predati – istaknuo je Domagoj Lovrić, direktor Komunalca Požega d.o.o. na službenom otvorenju RD Kaptol.
- Uz potrebnu infrastrukturu u koju uz općine i gradove i sami ulažemo, radimo dosta i na edukaciji građana o razvrstavanju otpada, a sve s ciljem većeg odvajanja otpada te smanjenjem otpada koje se odlaže na odlagalištu Vinogradine na kojem je u tijeku izgradnja kompostane. Ovih je dana otvoren i Javni poziv za nabavu posuda za odvojeno sakupljanje otpada pa je to prilika za jedinice lokalne samouprave da na još jedan veći nivo podignu prikupljanje i zbrinjavanje otpada. Ovo je jedan hvale vrijedan projekt koji je Općina Kaptol prepoznala i omogućila građanima da na besplatan i društveno koristan način otpad iz domaćinstava zbrinu u reciklažno dvorište – dodao je Lovrić kojem je predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Mladen Kovač uručio ključeve reciklažnog dvorišta.
Načelnik Općine Kaptol, Mile Pavičić, zahvalio je Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti na osiguranim sredstvima za ovaj projekt, a nazočnima se obratio i dožupan Ferdinand Troha.

Foto: rva.hr