Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Edukativni štand: Zašto i kako odvajati biootpad?

Edukativni štand: Zašto i kako odvajati biootpad?

U sklopu manifestacije „Martinje i Okusi jeseni“ i ove su godine djelatnice Komunalca Požega d.o.o. educirale građane o odvajanju otpada. Kako Komunalac provodi EU projekt „Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine“, tako je naglasak bio na odvajanju biootpada.

Građanima su podijeljene platnene vrećice s eko porukama, ali i edukativne mape s radnim listovima prilagođenim djeci te letcima o odvajanju biootpada uz pojašnjenje koje vrste otpada se odlažu, a koje ne odlažu u smeđi spremnik za biootpad.

Komunalac Požega d.o.o. u postupku je nabave 1300 spremnika za biootpad koji će biti podijeljeni korisnicima u višestambenim zgradama i građanima koji su iskazali interes za dobivanje smeđeg spremnika. S obzirom na brojne upite korisnika vezane za odvajanje biootpada, podsjećamo da se prijave za nabavu smeđih spremnika za odvajanje biootpada i nadalje zaprimaju na broj telefona 034/440-997.

Odvoz biootpada, kao i plastike, stakla i papira, obavljat će se besplatno prema planu odvoza koji će biti objavljen na www.komunalac-pozega.hr i dostavljen korisnicima uz račune za uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Biootpad će se odvoziti u kompostanu gdje će postupkom kompostiranja nastati konačni proizvod kompost čijom se primjenom poboljšava struktura i sprječava isušivanje tla.

Odvajanjem biootpada smanjuju se količine biootpada u spremnicima za miješani komunalni otpad (zeleni spremnici), a time i broj odvoza, smanjuje se količina otpada koji se odlaže na odlagalištima, izbjegava se uporaba umjetnih gnojiva koja ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i biljaka, smanjuje se stvaranje stakleničkog plina metana  koji doprinosi klimatskim promjenama te opasnost od požara na odlagalištima.

Kompostana na lokaciji Vinogradine s radom bi trebala početi sredinom 2023. godine.

Foto: slavonski.hr/pozega.eu/kutjevacki.hr/Komunalac Požega d.o.o.

 

 lenta

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati