Požeško komunalno poduzeće - za čist grad

Dan planeta Zemlje: Edukacija o odvajanju otpada

Dan planeta Zemlje: Edukacija o odvajanju otpada

Dan planeta Zemlje bio je prigoda za još jednu edukaciju o odvajanju otpada. Bili su nam učenici OŠ Antuna Kanižlića, PŠ Vidovci. Njih gotovo 60 sa svojim su učiteljicama s puno zanimanja pratili kratku prezentaciju o odvajanju otpada na kućnom pragu i kompostiranju.

odvajanje

Uslijedio je obilazak reciklažnog dvorišta s puno pitanja poput onih koje se vrste otpada mogu dovesti i gdje završava nakon što ga građani dovezu u reciklažno dvorište. Naučili su da  se u reciklažno dvorište može besplatno dovesti više od 40 vrsta otpada koji preuzimaju oporabitelji i od kojeg se potom izrađuju novi uporabni predmeti. Obišli smo i odlagalište otpada Vinogradine gdje se u kasete odlaže sav otpad koji nije moguće reciklirati kao i otpad koji građani nisu odvojili na kućnom pragu u odgovarajuće spremnike plave i žute boje ili u zelene vrećice za odvajanje stakla.

-Ovdje ima dosta toga što se moglo odvojiti – prokomentirali su neki od učenika te dodali kako će i sami ubuduće više voditi brigu o odvajanju otpada, ali i svojim roditeljima prenijeti ono što su naučili tijekom posjete Komunalcu.

Krajem prošle i početkom ove godine o odvajanju otpada smo educirali i učenike DV Požega, Katoličke osnovne škole, OŠ Julija Kempfa, OŠ Antuna Kanižlića i OŠ Dobriše Cesarića. Za sve smo učenike osigurali prijevoz autobusima, a u edukacije se uključio i Grad Požega sufinanciranjem edukativnih materijala koji je dobio svaki učenik i nastavnik.

Nakon gotovo dvogodišnje stanke s edukacijama zbog epidemije koronavirusa, interes za edukacijama je velik kako u vrtićima i osnovnim školama tako i u srednjim školama Požeštine. A upravo je edukacija najbolji put k ostvarivanju zadanih ciljeva u odvajanju otpada, ali prije svega očuvanju okoliša i zdravlja svih nas.

Osnovni podaci

Komunalac Požega d.o.o.

Vukovarska 8
34000 Požega
Republika Hrvatska

OIB: 99740428762
MB: 04156510

Besplatni kontakt telefon : 0800 200 171
Email: info@komunalac-pozega.hr

Telefon: 034 316 860

Radno vrijeme

UPRAVA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -15.00 sati

BLAGAJNA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

REKLAMACIJE I RAD SA STRANKAMA

  • Ponedjeljak - petak: 07.00 -13.00 sati

GRADSKA TRŽNICA

  • Ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 07.00 - 13.00 sati
  • Četvrtak i subota: 06.00 - 14.00 sati

RECIKLAŽNA DVORIŠTA

  • Ponedjeljak - petak : 09.00 - 16.00 sati (Pauza: 12.00 - 12.30 sati)
  • Subota: 07.00 - 12.00 sati